Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Programacións Tipo

Programación Tipo para Educación Infantil e Primaria:

10:15 Chegada, recepción do grupo
10:30 Aula divulgativa (Enerxías renovables e non renovables)
11:30 Descanso
12:00 Sala de eficiencia enerxética
12:30 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
13:30 Realización dun obradoiro / xogo avaliativo
14:15 Despedida do grupo
14:15 Xantar (*)

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas

(*) consultar dispoñibilidade.

Programación Tipo para Educación Secundaria e Formación Profesional non Técnica:

10:15 Chegada, recepción do grupo
10:30 Aula divulgativa (Enerxías renovables e non renovables)
11:20 Proxecto de Acumulación de hidróxeno
11:30 Descanso
12:00 Sala de eficiencia enerxética / Zona solar
12:45 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
13:45 Actividade lúdica (se procede)
14:15 Despedida do grupo
14:15 Xantar (*)

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas.

(*) consultar dispoñibilidade.

Programación Tipo para FP e Universidades:

10:30 Chegada, recepción do grupo.
10:45 Visita á sala de control
11:15 Obradoiro da enerxía
11:45 Visita aeroxerador
12:00 Proxectos de investigación Sotavento
12:30 Descanso
13:00 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
14:00 Despedida do grupo

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas.

Programación Tipo para Outros Colectivos non Educativos nin Formativos:

10:30 Chegada, recepción do grupo.
11:10 Visita á sala de control e obradoiro da enerxía
11:40 Aula divulgativa (Enerxías Renovables, non renovables e eficiencia enerxética)
12:00 Descanso
12:20 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
13:00 Despedida do grupo

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas