Predicción Meteolóxica

ENERXÍA - Tempo Real vs Predición


Gráfica de contrastes

Actualízase cada hora nos primeiros 10 minutos da mesma aproximadamente.

A web de Sotavento actualízase como a información que é enviada para os intradiarios e mercados diarios, facendo referencia á hora local.

  • Intradiarios: 15:20, 20:20, 00:20, 03:20, 07:20, 11:20
  • Mercado Diario: 08:50

Os datos de predición categórica anteriores a esas horas tómanse das observacións dispoñibles (datos reais); para os posteriores, tómanse as predicións corrixidas do punto de partida, con eses datos reais.

VENTO - Predición


Boletín diario coas prediccións de vento

Actualízase cada día ás 19:00-19:15 UTC aproximadamente.

rosa_meteologica rosa [Pulse aquí para ver a gráfica actualizada]

O gráfico representa a predición do vento para o anemómetro de referencia do parque, denominado Vv-AN06.

  • A predición ten un alcance de dez días. A resolución temporal é de seis horas os primeiros catro días do alcance, e diaria, a partir do 5º día. No gráfico, cada columna corresponde a un día do alcance, e cada fila a unha hora do día (1ª fila hora 06UTC, 2ª fila 12UTC, 3ª fila 18UTC, 4ª fila 24UTC; as 06UTC corresponden ás 07, hora peninsular española durante o inverno e ás 08 durante o verán). A 5ª fila representa as condicións medias diarias. Por exemplo, a predición para mañá ás 18UTC será a gráfica situada na 2ª columna, 3ª fila.
  • En cada unha das posicións anteriormente citadas, aparece unha rosa dos ventos na que se representa a predición probabilística do vento, para ese momento en cuestión. As rosas teñen oito brazos (para as oito direccións de proveniencia principais), divididos cada un deles en tres rangos (para as distintas velocidades: frouxo, moderado e forte). O número que aparece en cada cela indica a probabilidade (en %) de que ocorra vento desa dirección e nese rango de velocidade. A cela central de cada rosa indica a probabilidade de vento en calma. Para visualizar máis rapidamente a información, aquelas celas que teñan unha probabilidade elevada aparecen nunha cor azul forte, e as velocidades medias apareceren en azul suave.
  • Na esquina superior esquerda de cada rosa dos ventos aparece a predición expresada en termos categóricos (non probabilísticos).