Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Sabía vd. que

 • Unha casa media desperdicia a enerxía suficiente para ter aceso un televisor durante dous anos. (IGAC)
 • Os norteamericanos consumen cinco veces máis auga que os europeos. (Fundación Aquae)
 • Se ninguén cargara o seu teléfono móbil durante un día, evitaríase a emisión de 15 mil toneladas de gases de efecto invernadoiro. (Ambientum)
 • Lavar o coche nun túnel de lavado ou cun caldeiro e un cepillo, aforra máis de 300 L de auga que facelo directamente coa mangueira. (Xunta de Andalucía)
 • Como media, o papel pode reciclarse unhas 6 veces. A partir de aí faise imprescindible ir engadindo ao proceso fibra virxe das árbores para renovar a materia prima. (Aspapel)
 • Os plásticos só poden reciclarse 4 ou 5 veces. En cada reciclado ten lugar un proceso térmico que vai degradando o material. (Cicloplast)
 • Os metais poden reciclarse unha e outra vez sen fin. Se reciclas aceiro dun coche, unha lavadora ou unha lata tés unha e outra vez materia prima. (Ecoacero)
 • O vidro pode reciclarse ao 100% sen perder ningunha das súas calidades. (Ecovidrio)
 • Unha pila recargable pode substituír ata 300 de usar e tirar, polo que ademais de diminuír o impacto ambiental que producen os seus residuos aforran os recursos naturais que esixe a súa produción. (Greenpeace)
 • O deserto do Sáhara expandiuse un 10% dende 1920 polo cambio climático (Fundación Nacional de Ciencia da Universidade de Maryland)
 • Fabricar unha pila consume 50 veces máis enerxía da que esta produce. (Greenpeace)
 • A maior racha de vento rexistrada, non relacionada con tornados, é de 408 km/h e produciuse en 1996 na illa de Barrow, Australia. (Organización Mundial da Meteoroloxía, OMM)
 • Os seres humanos están exterminando cada ano cerca do 1% de todas as demáis especies. (Sociedade Zoolóxica de Londres)
 • Para producir un filete precísanse 9.800 L de auga. (Xunta de Andalucía)
 • Unha pila de mercurio pode contaminar 600 mil litros de auga y unha alcalina, 167 mil litros. (Greenpeace)
 • O papel pódese reciclar ata 7 veces antes de que deba descartarse debido á perda das súas propiedades. (Ecología hoy)
 • Nos últimos 35 anos, a Terra perdeu case un terzo da biodiversidade global. (Sociedade Zoolóxica de Londres)
 • O consumo medio de auga na comunidade autónoma de Galicia é de 129 litros por habitante e día, e en España é de 132 litros. (INE, Instituto Nacional de Estatísticas)
 • A contaminación acústica causa hipertensión e enfermidades cardiovasculares, dando lugar a unhas 10.000 mortes prematuras ao ano en Europa. (AEE, Axencia Europea de Medio Ambiente)
 • Case 20 millóns de europeos sofren as molestias causadas por ruído ambiental. (AEE, Axencia Europea de Medio Ambiente)
 • Sabías que a vertedura dun litro de aceite industrial usado pode contaminar un millón de litros de auga ( SIGAUS).
 • Case mil millóns de persoas en todo o mundo vive sen electricidade (Nacións Unidas).
 • Case 20 millóns de europeos sofren as molestias causadas por ruído ambiental (AEE, Axencia Europea de Medio Ambiente).
 • O consumo medio de auga na comunidade autónoma de Galicia é de 129 litros por habitante e día, e en España é de 132 litros (INE, Instituto Nacional de Estatísticas).
 • Máis de 800.000 persoas morren cada ano en todo o mundo pola contaminación xerada pola queima de carbón (WWF).
 • Os niveis de ruído procedentes do tráfico rodado superiores a 55 dB afectan a uns 125 millóns de persoas, é dicir, a un de cada catro europeos (AEE, Axencia Europea de Medio Ambiente).
 • A 16% da auga que circula polas tubaxes municipais - preto de 40.000 millóns de litros - pérdese ben por avarías ou fugas (INE, Instituto Nacional de Estatísticas).
 • Polo menos 8 millóns de europeos sofren transtornos do soño debidos ao ruído ambiental (AEE, Axencia Europea de Medio Ambiente).
 • Sabías que un PC contén 1,5 kg de Cu, se temos en conta que cada ano véndense 240 millóns de PC, reciclando estes PC recuperaríase ao redor de 360.000 tn de Cu, o equivalente á produción dunha mina durante un ano (Papelblog).
 • Nos últimos 30 anos perdemos tres cuartas partes da capa de xeo flotante e 2016 foi o ano máis caloroso da historia (Greenpeace).

Páxinas