Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Sabía vd. que

 • Sabías que se fose posible aproveitar toda a calor da terra este sería suficiente para prover ao planeta durante 500 anos (O País).
 • Cada ano morren 1,7 millóns de nenos menores de 5 anos no mundo a consecuencia da contaminación ambiental. (OMS)
 • En 2016 recolléronse en Galicia máis de 14.000 toneladas de residuos de aparellos electrónicos, o que se traduce nunha media de 5 kg por persoa (Consellería de Medio Ambiente).
 • O 93,9% dos españois respiran aire contaminado segundo os niveis recomendados pola OMS (Informe sobre a Calidade do aire 2016 Ecoloxistas en Acción).
 • Sabías que os tres maiores emisores de GEI do mundo (China, EEUU e EU) emiten 14 veces máis que os 100 países que pechan a lista global xuntos (WRI, Instituto de Recursos Mundiais).
 • Por primeira vez o máximo de demanda eléctrica instantánea do sistema peninsular produciuse en período de verán, 40.489 MW rexistrados o 6 de setembro de 2016 ás 13:32h (REE).
 • As emisións de CO2 derivadas da xeración eléctrica en España en 2016 situáronse na cifra máis baixa do últimos dez anos, sendo uns 18,3% inferiores ás de 2015 (REE).
 • A pegada hídrica é un indicador que nos mostra o consumo de auga por persoa por ano. Inclúe o consumo directo e indirecto, é dicir, o necesario para producir bens e servizos. A pegada hídrica de España é de: 2.461 m3. (Ecointeligencia).
 • Sabías que o número de aeroxeradores que hai instalados en todo o mundo é de 341.320 (dato de 2016) (aee).
 • As matriculacións de vehículos híbridos e eléctricos alcanzan en España nos 5 primeiros meses do ano as 23.952 unidades (Anfac).
 • Máis de 9,8 millóns de persoas traballaban no sector das enerxías renovables a finais de 2016 (IRENA).
 • Cada litro de augas residuais que chega a unha depuradora de poboación media contén unha media de 59,2 microgramos de fármacos ou metabolitos de fármacos (i-UNAT, Instituto de Estudos Ambientais e Recursos Naturais).
 • En España preto de 9 millóns de persoas soportan niveis de ruído superiores aos 65 decibeis (dB) recomendados para o horario diúrno pola OMS (DKV- GAES).
 • Os españois reciclaron 1.351.903 toneladas de envases en 2016, un 4% máis que no ano 2015 (Ecoembes).
 • A tecología eólica representa o 1% das exportacións españolas, cun total de 2.574 millóns de euros en 2016 (aee).
 • España aumentou un 1,6% as súas emisións de dióxido de carbono (CO2) procedentes da combustión de combustibles fósiles en 2016 con respecto ao ano anterior, mentres que a UE no seu conxunto reduciu as súas emisións un 0,4% (Eurostat).
 • España é o terceiro país de Europa en fabricación de aeroxeradores e o quinto a nivel mundial (aee).
 • 1.000 persoas morren ao ano en España pola exposición a niveis excesivos de contaminación acústica e unhas 4.000 persoas teñen que ser hospitalizadas (EEA, Axencia Europea do Medio Ambiente).
 • As enerxías renovables produciron o 41,% da electricidade en abril en España: a eólica o 22,1%, a fotovoltaica o 4,6% e a termosolar o 3,2% (REE).
 • No mes de marzo de 2017 as vendas de vehículos eléctricos alcanzaron as 578 unidades (Anfac).
 • A nivel europeo, ao redor do 40% da poboación está exposta a niveis de ruído por culpa do tráfico superiores aos 55 dB (DKV-GAES).
 • Sabías que o primeiro aeroxerador offshore instalouse en 1991 e tiña apenas unha torre de 35 metros, un diámetro de rotor tamén de 35 metros e unha potencia nominal de 0,45MW (DONG Energy UK).
 • O 70,3% da produción eléctrica do mes de marzo de 2017 procedeu de tecnoloxías que non emiten CO2 (reve).
 • As vendas de vehículos eléctricos e híbridos alcanzaron un total de 13.953 unidades no primeiro trimestre do ano 2017 (Anfac).
 • Sabías que España foi o 3 país do mundo no ránking de exportacións netas de tecnoloxía eólica no ano 2016 (aee).
 • En marzo de 2017, as enerxías renovables achegaron o 43,9% da electricidade en España, corresponden á eólica o 23,9%, o 1,7% á termosolar e o 3,4% á fotovoltaica (reve).
 • Sabías que se se extinguisen as abellas desaparecerían da Terra máis de 20.000 especies (Ecological Galicia).
 • A pegada hídrica da poboación española é 2.325 metros cúbicos por ano per capita. Ao redor do 36% desta pegada hídrica orixínase fóra de España (Water Footprint).
 • A industria eólica española fabricou o 12% dos aeroxeradores e compoñentes instalados no mundo (aee).
 • As vendas de vehículos eléctricos rexistraron 380 unidades no mes de febreiro de 2017, cun incremento do 49,6% fronte a ese mesmo mes do ano anterior (Anfac).

Páxinas