Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Sabía vd. que

 • A industria eólica española é un referente mundial. En España hai 195 fábricas en 12 das 17 CCAA (aee).
 • No primeiro bimestre do ano, as vendas de vehículos eléctricos rexistraron 651 unidades (Anfac).
 • As matriculacións de vehículos híbridos no mes de febreiro alcanzaron as 3.947 unidades, o que supón un crecemento de case o 89,4% con respecto ao mesmo período do ano pasado (Anfac).
 • A enerxía eólica foi a tecnoloxía que máis electricidade achegou ao mix eléctrico español no mes de febreiro 2017 cun 24,8% (REE).
 • Sabías que unha pila tarda máis de 1.000 anos en desaparecer (Natural Medio Ambiental).
 • No mes de febreiro de 2017, a xeración eléctrica procedente de fontes de enerxía renovables representou o 39% da produción (REE).
 • Sabías que a enerxía que se aforraría reciclando o plástico dun iogur sería suficiente para manter acendida unha lámpada durante 1 hora (Twenergy).
 • Os vertedoiros españois emiten 11 millóns de toneladas de CO2 anuais (AEVERSU).
 • No mes de xaneiro as enerxías renovables produciron o 32,7% da demanda eléctrica en España. A eólica o 20,1%, a fotovoltaica o 1,8% e a termosolar o 0,6% (REE).
 • No ano 2016, a eólica cubriu o 10,4% da demanda eléctrica europea (WindEurope).
 • Durante o ano 2016 puxéronse en servizo 541km de liñas eléctricas no sistema peninsular, a que sitúa o total da rede peninsular de transporte ao finalizar o ano en 40.647km de circuíto (REE).
 • No ano 2016, instaláronse en Europa 12.500 novos MW eólicos, o que supón unha potencia total instalada de 153.100 MW (WindEurope).
 • O 54,6% da xeración eléctrica de xaneiro de 2017 procedeu de tecnoloxías que non emiten CO2 e o 32,7% produciuse a partir de fontes renovables (REE).
 • Sabías que os aparellos en "stand by" supoñen o 2,2% do consumo enerxético total dun fogar (IDAE).
 • As enerxías renovables xeraron o 40,8% da electricidade en España en 2016, sendo a eólica a 2º fonte de maior xeración, por detrás da nuclear (REE).
 • O continente europeo instalou 1.558 MW de eólica mariña en 2016 e alcalnzó unha potencia total acumulada de 12.631 MW (WindEurope).
 • España é o país Europeo con máis risco de desertificación alcanzando esta xa o 20% do territorio (CSIC, Centro Superior de Investigacións Científicas).
 • O 6 de setembro ás 13:32h rexistrar o máximo consumo de electricidade en España durante o ano 2016, cun total de 40.489 MW (REE).
 • O mundo tira oito millóns de toneladas de plástico ao mar cada ano (O País).
 • Sabías que a potencia eléctrica instalada en España a finais de 2016 é de 105.308 MW (REE).
 • Sabías que 1.300 millóns de persoas no mundo carecen de subministración eléctrica (Universidade Pontificia de Comillas).
 • As vendas de vehículos eléctricos crecen un 51,5% en 2016 cun total de 4.746 vehículos matriculados (ANFAC).
 • Sabías que as nosas casas consomen a quinta parte de toda a enerxía que se consome en España e a cuarta parte da electricidade (IDAE).
 • De xaneiro a novembro de 2016, a produción eólica alcanzou os 44.615 GWh, cubrindo o 19,9% das necesidades dos españois (REE).
 • A temperatura media do planeta subiu ata os 1,31ºC a finais de 2016 (NASA).
 • As vendas de vehículos eléctricos e híbridos en España rexistraron en novembro de 2016 un incremento do 51,4% cun volume de 577 unidades vendidas (Anfac).
 • A enerxía eólica xerou 3.863 GWh no mes de novembro e cubriu o 18,9% da demanda eléctrica española, situándose como a 2º tecnoloxía do sistema para este mes (REE).
 • Sabías que nun fogar español hai de media 22,8 lámpadas, das cales 8,3 son incandescentes, 7 de baixo consumo, 6,1 halóxenas, 1,3 fluorescentes e 0,01 lámpadas LED (IDAE).
 • Os parques eólicos mariños axudan a crear un hábitat máis diverso e a rexenerar os bancos de peces (aee).
 • Sabías que o consumo medio anual de electricidade nun fogar medio en España é de 3.250 kWh (Sotavento).

Páxinas