Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Sabía vd. que

 • Actualmente, España conta con máis de 160.000 instalacións de biomasa térmica en funcionamento, o que supón uns 7.275 MWt instalados, e implica un aforro anual de emisións de 3.224.000 toneladas de CO2 (AEBIOM, Asociación Europea de Biomasa).
 • Sabías que por cada pisada que dá unha persoa pode xerar ata 7 watts de potencia (acciona).
 • Os electrodomésticos son os responsables do 55,2% do consumo eléctrico dos fogares españois (Sotavento).
 • Sabías que en España hai máis de 17 millóns de fogares conectados á rede eléctrica (Sotavento).
 • Sabías que se se cumpren os prognósticos de que a poboación mundial chegará a 9.600 millóns de persoas en 2050, necesitariamos un ano de 221 días e 3 planetas Terra para proporcionar os recursos naturais necesarios para sobrevivir (Banco Mundial).
 • Sabías que, actualmente, as enerxías renovables son a fonte de enerxía con maior potencia instalada no mundo (IEA, Axencia Internacional da Enerxía).
 • Sabías que as enerxías renovables produciron o 43,4% da electricidade en España nos 10 primeiros meses do ano 2016 (REVE).
 • No mes de outubro 2016, a xeración eléctrica española procedente das enerxías renovables representou o 25,6% da produción (REVE).
 • Sabías que se necesitan 22 árbores para satisfacer a demanda de osíxeno dunha persoa diariamente (Terra Sana).
 • A enerxía eólica dá emprego a máis de 20.000 persoas só en España (aee).
 • Sabías que a pobreza enerxética afecta a 3.900 millóns de persoas en todo o mundo (Universidade Pontificia de Comillas).
 • As tecnoloxías renovables en España impediron a emisión á atmósfera de 55.141.676 toneladas de CO2 en 2015, o que permitiu aforrar pagos en concepto de dereitos de emisión por valor de 423 millóns de euros (APPA).
 • Sabías que Castela e León e Extremadura foron as únicas comunidades cuxa produción de enerxía eléctrica procedente de fontes renovables superou a súa demanda durante 2015 (REE, Rede Eléctrica Española).
 • Sabías que descargar 1 GB de datos da internet require 200 litros de auga (Imperial College de Londres).
 • Sabías que en cada uso da lavadora doméstica despréndense máis de 700.000 microplásticos ao medio ambiente (Universidade de Plymouth).
 • Castela León, Castela a Mancha e Andalucía son as comunidades autónomas con máis potencia instalada en España (aee).
 • O 92% da poboación mundial vive en lugares onde os niveis de calidade do aire exceden os límites fixados pola OMS, o que provoca 6,5 millóns de mortes ao ano (OMS).
 • No ano 2015, a xeración con enerxías renovables en España (eléctrica, térmica e biocarburantes) evitou a importación de 19.925.281 toneladas equivalentes de petróleo (tep), cun aforro equivalente de 6.866 millóns de euros (APPA).
 • Sabías que 48 persoas en metro contaminan o mesmo CO2 que unha soa en 4x4 (Ministerio de Medio Ambiente Chile).
 • O custo da contaminación atmosférica en España equivale a 3,5% do PIB e é o causante da morte de 5,5 millóns de persoas no ano 2013, segundo un informe do Banco Mundial (BM) e o Instituto de Medicións e Avaliacións de Saúde (IMHE).
 • España foi o primeiro país do mundo no que o "vento" foi a principal fonte de xeración de electricidade durante un ano completo (O Mundo).
 • A fabricación de cada novo dispositivo móbil emite unha media de 30 quilogramos de CO2 á atmosfera (Back Market, plataforma - mercado dixital).
 • Cada ano xéranse uns 50 millóns de toneladas de residuos electrónicos no mundo (Universidade de Nacións Unidas e Eurostat).
 • Durante o 1º semestre de 2016, a enerxía eólica foi a 1º tecnoloxía do sistema eléctrico, cunha cobertura da demanda de España do 23,6% (aee).
 • Sabías que se se coloca todo o lixo existente ao longo das costas da Terra habería cinco bolsas da compra cheas de plástico cada 30 centímetros (O País).
 • España é o segundo país da UE en capacidade eólica instalada (EWEA, The European Wind Energy Association).
 • A fabricación de vidro con vidro reciclado aforra o 68% de enerxía e 50% de auga (Ecoinventos).
 • A finais de 2015, o mercado xeotérmico mundial alcanzou os 13,3 GW de potencia instalada repartidos entre un total de 24 países (Asociación de Enerxía Xeotérmica, GEA).
 • A tecnoloxía eólica en España xerou máis de 500 Twh nos seus 25 anos de historia, o equivalente para suministrar durante dous anos todo o consumo eléctrico nacional actual (aee).
 • Cada megavatio térmico de biomasa instalado cobre as necesidades de calefacción e ACS de 150 vivendas (COSE, Confederacións de Organizacións de Selvicultores de España).

Páxinas