Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Enerxías Non Renovables

Posta en marcha dunha máquina de vapor en simulación dunha central térmica

Parada dunha máquina de vapor en simulación dunha central térmica

Reacción de fisión nuclear

A escisión dun átomo pesado en dous máis lixeiros denomínase fisión nuclear

Reacción de fusión nuclear

A unión de dous átomos lixeiros noutro máis pesado coñécese como fusión nuclear, neste proceso prodúcese liberación de enerxía

Central nuclear

Central nuclear para produción eléctrica

Interior dun reactor nuclear

No núcleo do reactor nuclear é onde se produce a enerxía mediante reaccións de fisión

Esquema do proceso de destilación fraccionada do petróleo

A destilación fraccionada utilízase nas refinerías para separa -lo petróleo en distintos productos

Máquina de extracción de carbón

Para extraer o carbón empréganse grandes rotopalas que se desplazan cun sistema de orugas

Central térmica de As Pontes

O complexo de As Pontes está formado pola mina a ceo aberto máis grande de España e pola central térmica de máis potencia

Extracción de carbón subterráneo

Extracción de carbón dunha mina de galerías subterráneas

Central térmica para produción eléctrica

Esquema dos principais compoñentes dunha central térmica para produción eléctrica

Central nuclear para produción eléctrica

Esquema dos principais compoñentes dunha central nuclear para produción eléctrica

Posta en marcha dunha máquina de vapor en simulación dunha central térmica

Parada dunha máquina de vapor en simulación dunha central térmica

Reacción de fisión nuclear

A escisión dun átomo pesado en dous máis lixeiros denomínase fisión nuclear

Reacción de fusión nuclear

A unión de dous átomos lixeiros noutro máis pesado coñécese como fusión nuclear, neste proceso prodúcese liberación de enerxía

Esquema do proceso de destilación fraccionada do petróleo

A destilación fraccionada utilízase nas refinerías para separa -lo petróleo en distintos productos

Central térmica para produción eléctrica

Esquema dos principais compoñentes dunha central térmica para produción eléctrica

Central nuclear para produción eléctrica

Esquema dos principais compoñentes dunha central nuclear para produción eléctrica

Central nuclear

Central nuclear para produción eléctrica

Interior dun reactor nuclear

No núcleo do reactor nuclear é onde se produce a enerxía mediante reaccións de fisión

Máquina de extracción de carbón

Para extraer o carbón empréganse grandes rotopalas que se desplazan cun sistema de orugas

Central térmica de As Pontes

O complexo de As Pontes está formado pola mina a ceo aberto máis grande de España e pola central térmica de máis potencia

Extracción de carbón subterráneo

Extracción de carbón dunha mina de galerías subterráneas

Z