Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Ano 2002.

Autor/a:

Adela Leiro

Obxectivo:

Completar os contidos relacionados co funcionamento e características principais das enerxías renovables e non renovables existentes no parque.

Breve Descrición:

Cedida pola profesora Adela Leiro do IES Francisco Asorey de Cambados, realiza unha viaxe a través das enerxías renovables e non renovables mostrando unha ampla información sobre cada unha delas en 14 paneis de gran formato e espectacular deseño.