Exposiciones Temporales

Enxeños Eólicos e Hidráulicos

Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Ano 2003.

Autor/a:

Adepro e Sotavento Galicia, S.A.

Obxectivo:

Dar a coñecer, de forma sinxela, o funcionamento de centrais de produción eléctrica de gran complexidade.

Breve Descrición:

Formada por un túnel de vento, un pequeno aeroxerador, turbinas hidráulicas, pilas de combustible e outros exemplos de xeración e acumulación eléctrica. As maquetas, de pequenas dimensións, exemplificaban á perfección o complexo proceso de xeración eléctrica mediante o vento e a auga.