Exposiciones Temporales

Barcos de vela tradicionais de cabotaxe e pesca artesanal

Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Ano 2004.

Autor/a:

Colexio Belesar, IES Agra do Orzán, IES Agra de Leborís, IES Illa de San Simón, IES Mª Sarmiento.

Obxectivo:

Promover a experimentación con enerxías renovables nos Centros Educativos. Utilizar estes proxectos como parte dos contidos do Parque.

Breve Descrición:

Aeroxeradores tripala, de eixe vertical, turbinas hidráulicas, captadores solares, concentradores solares con e sen seguidor, e ata un parque eólico completo, son algúns dos experimentos e proxectos presentados aos Certames de Premios Renovables que, anualmente, convoca Sotavento.
Estes obradoiros espertan grande interese nos visitantes que encontran neles maior facilidade para a compresión de máquinas máis complexas.