Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Segundo cuadrimestre de 2006.

Autor/a:

UNESCO, Fundació Territori i paisatge e a Obra Social de Caixa Catalunya .

Obxectivo:

Dar a coñecer a importancia da conservación e bo uso dos recursos hídricos.

Breve Descrición:

A través da exposición os visitantes puideron entender mellor a importancia do bo uso da auga. Unha guía didáctica facilitaba o traballo pedagóxico da mostra.