Exposiciones Temporales

Exposición A Través das Enerxías

Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Tercer cuatrimestre de 2006.

Autor/a:

Instituto Enerxético de Galicia (INEGA).

Obxectivo:

Dar a coñecer as distintas transformacións enerxéticas e tomar conciencia da necesidade dun consumo responsable.

Breve Descrición:

Unha completa panelería asistida por maquetas e elementos enerxéticos reais exemplificaba o funcionamento dos distintos aproveitamentos enerxéticos.