Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Do 1 ao 31 de marzo de 2007.

Autor/a:

Ministerio de Medio Ambiente e a Fundación Sotavento Galicia

Obxectivo:

Reflexionar sobre os impactos, causas e as posibles solucións do cambio climático.

Breve Descrición:

Composta por paneis, maquetas, un caixón interactivo e un xogo do “consumo”, os visitantes poden realizar distintas actividades relacionadas co cambio climático. Non esquezamos que como protagonistas de “emisións difusas” (producidas en concepto de consumo de enerxía no fogar e transporte), somos responsables directos do 30% das emisións de CO2.