Exposiciones Temporales

“SCIENCE & ART”: Ciencia e Arte

Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Do 3 de xaneiro ao 3 de marzo de 2008.

Autor/a:

Margarita Cimadevila.

Obxectivo:

Mostrar a relación entre Ciencia e Arte. Na mostra poden observarse diversas obras nas que se plasman principios, leis e ecuacións de Física e Química. Cada obra inclúe unha breve explicación do feito físico-químico no que se inspira, intentando divulgar dunha forma artística o traballo científico.

Breve Descrición:

A autora inspírase nos principios, ecuacións e leis do mundo da Física e a Química para presentar 14 lenzos de formato 100 x 100 cm. e técnica mixta. Cimadevila, docente de Física e Química e artista, une os seus dous mundos na súa obra pictórica, para presentar esta proposta na que Ciencia e Arte se mesturan.