Exposiciones Temporales

Instalacións e Maquetas Eléctricas: Presente e Pasado

Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Do 15 de xuño ao 15 de setembro de 2008.

Autor/a:

Museo de Arte Contemporáneo de Unión Fenosa (MACUF) e a Fundación Sotavento Galicia.

Obxectivo:

Terceira e última entrega do ciclo de exposicións encamiñadas a conmemorar acontecementos históricos pouco coñecidos relacionados coa electricidade e resaltar a importancia de Galicia na aparición e o desenvolvemento da electricidade en España.

Breve Descrición:

Na mostra inclúense instalacións reais de antigos sistemas de produción eléctrica, diversos grupos motores e xeradores das primeiras centrais hidráulicas galegas datadas do ano 1904, a góndola restaurada dun vello aeroxerador de 15 kW de potencia, a maqueta dunha central nuclear, diverso material eléctrico e numerosa documentación gráfica.