Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

27 de maio ao 31 de xullo de 2009.

Autor/a:

Wolfgang Trettnak.

Obxectivo:

Fusionar ciencia e arte, mediante a mestura de elementos electrónicos con peixes que posúen propiedades eléctricas, luminiscentes, etc., pintados con acrílicos sobre lenzo.

Breve Descrición:

Unha decena de cadros nos que aparecen representados distintas especies de peixes mesturados con compoñentes electrónicos como placas, circuítos, díodos, etc. As distintas especies representadas corresponden a animais acuáticos con dous tipos de calidades. Por un lado peixes eléctricos que utilizan a electricidade como medio de comunicación, orientación, cortexo, caza ou defensa e por outro aqueles que posúen propiedades bioluminiscentes que utilizan para atraer ás presas, como camuflaxe, iluminación, etc. Cada obra conta cunha lenda onde se explica a idea plasmada no cadro.