Exposiciones Temporales

Desenvolvemento Soste… Que?

Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Do 24 de febreiro ao 5 de abril de 2010, con motivo do Día Mundial da Terra.

Autor/a:

Ministerio de Medio Ambiente.

Obxectivo:

Cuestionar as ideas preconcibidas sobre medioambiente e desenvolvemento, sensibilizar sobre a importancia dos recursos naturais dos que dispoñemos, promover hábitos e comportamentos responsables co consumo racional da auga e coñecer as distintas fontes de enerxía renovables.

Breve Descrición:

8 paneis condúcennos por un camiño no que se prima o uso de enerxías limpas, o consumo responsable, a redución dos residuos, o reciclado, o comercio xusto e solidario, unha agricultura máis acorde co medio, o respecto a outras culturas,…