Recoñecementos

Recoñecemento RENFORUS – UNESCO 2014

A iniciativa RENFORUS (Un Futuro de Enerxías Renovables para os sitios da UNESCO), posta en marcha pola UNESCO, decidiu distinguir a experiencia do Parque Eólico Experimental Sotavento como caso de “Boas Prácticas” e incluilo na súa publicación de casos de éxito como un dos 32 casos destacados a nivel mundial.

O principal obxetivo desta iniciativa, que involucra a un total de 117 países de todo o mundo, é promover a sostenibilidade enerxética das Reservas da Biosfera e Sitios do Patrimonio Mundial, consolidando estos lugares como auténticos modelos de excelencia no uso sostible e integrado das fontes renovables.

Unha boa práctica RENFORUS non é soamente unha práctica de enerxía sostible, senon que tamén ten que demostrar o seu bo funcionamento e o seus bos resultados, de maneira que poda ser recomendada como un modelo a seguir. No seu conxunto, para que un sitio UNESCO poda ser destacado como boas prácticas debe representar o seu compromiso para mellorar a eficiencia enerxética, reducir as emisións de gases e aumentar o uso de fontes de enerxía renovable no ámbito local.

Neste sentido, Sotavento constitue un caso de éxito de cómo a iniciativa pública e privada poden aunar os seus esfuerzos no campo das renovables, combinando a produción coa actividade educativa e a capacidade de crear unha oferta intelixente para os visitantes nunha reserva de biosfera.

Sotavento foi incluido na categoría de “RES – Education&Tourism”, xa que abre a posibilidade ao desenvolvemento de novas formas de turismo intelixente e responsable, onde o coñecemento das enerxías renovables convirtese nun atractivo e nun recurso.

Para a súa selección como exemplo de boas prácticas tuveronse en conta os seguintes criterios clave: Representatividade, sostenibilidade enerxética e ambiental, diversidade de alcance e resultados, eficacia e éxito, viabilidade económica e técnica, enfoque participativo, potencial de replicación e adaptación, relevancia para a sostenibilidade enerxética local, etc.