Noticias

Sotavento é destacado pola UNESCO como exemplo de boas prácticas

A iniciativa RENFORUS (Un Futuro de Enerxías Renovables para os sitios da UNESCO), posta en marcha pola UNESCO,decidiu distinguir a experiencia do Parque como caso de “Boas Prácticas” e incluílo na súa publicación de casos de éxito como un dos 32 casos destacados a nivel mundial.

O principal obxectivo desta iniciativa, que involucra a territorios repartidos en 117 países de todo o mundo, é promover a sostibilidade enerxética das Reservas de Biosfera e Sitios do Patrimonio Mundial, consolidando estes lugares como auténticos modelos de excelencia no uso sostible e integrado das fontes renovables.

Unha boa práctica RENFORUS non ésoamente una práctica de enerxía sostible, senón que tamén debe demostrar o seu bo funcionamento e os seus bos resultados, de maneira que poida ser recomendada como un modelo a seguir. No seu conxunto, para que unha experiencia nun sitio UNESCO poida ser destacada como boas prácticas debe representar o seu compromiso para mellorar a eficiencia enerxética, reducir as emisións de gases e aumentar o uso de fontes de enerxía renovable no ámbito local.

Neste sentido, Sotavento constitúe un caso de éxito de cómo a iniciativa pública e privada poden unir os seus esforzos no eido das renovables, combinando a produción coa actividade educativa e a capacidade de crear unha oferta intelixente para os visitantes nunha reserva de biosfera.

O Parque atópasedentro daReserva de Biosfera Terras do Miño efoi incluído na categoría de “RES – Education&Tourism”, xa que abre a posibilidade ao desenvolvementode novas formas de turismo intelixente e responsable, onde o coñecementodas enerxías renovables se convertenun atractivo enun recurso.

Para a súa selección como exemplo de boas prácticas tivéronse en conta os seguintes criterios clave: Representatividade, sostibilidade enerxética e ambiental, diversidade de alcance e resultados, eficacia e éxito, viabilidade económica e técnica, enfoque participativo, potencial de replicación e adaptación, relevancia para a sostibilidade enerxética local, etc.

Dende a súa inauguración no ano 2002, Sotavento demostrou unha contribución positiva á eficiencia enerxética e ao uso de renovables, pasando polas nosas instalacións nestes 12 anos máis de 220.000 visitantes.

Para máis información sobre a iniciativa RENFORUS: http://www.renforus.net/