Noticias

Sotavento invitado ao Foro internacional “RENISLA2014: Illas de Enerxía Sostible”.

O principal obxetivo do Foro RENISLA2014 é crear un espazo de cooperación para a transferencia de coñecementos, tecnoloxía e experiencias avanzadas orientado a territorios que aspiran a ser autosuficientes a partir das fontes de enerxía renovables. Coa celebración do Foro RENISLA, desenvolvido en colaboración coa UNESCO, esperase consolidar unha plataforma de cooperación internacional para o fomento de iniciativas 100% renovables. Ao encontro asistiron representantes das principais organizacións internacionais e redes relacionadas, así como os territorios máis activos na materia. No mencionado foro tamén se inaugurou a Central Hidroeólica Gorona do Vento que converteu á Illa de Hierro, no primeiro territorio do mundo en ser completamente autosuficiente a partir das fontes de enerxías renovables.

RENISLA desenvólvese en asociación coa iniciativa RENFORUS da UNESCO que destacou recentemente a Sotavento como caso de boa práctica a nivel mundial.