Noticias

A empresa galega Norvento instala unha unidade do seu aeroxerador neD100 no Parque Eólico Experimental Sotavento

Recentemente púxose en marcha no PARQUE EXPERIMENTAL SOTAVENTO un novo aeroxerador. En concreto trátase dunha unidade do aeroxerador nED100 desenvolvido e fabricado pola empresa galega NORVENTO.

O nED100 é un aeroxerador de 100 kW ideado para aplicacións de autoconsumo e xeración distribuída. No nED100 NORVENTO integrou por primeira vez nun aeroxerador de media potencia os avances tecnolóxicos máis importantes desenvolvidos durante os últimos anos nos grandes aeroxeradores, conseguindo unha máquina máis eficiente, fiable, segura e silenciosa. Sistemas como o cambio de paso, que lle permiten incrementar notablemente a produción, ou o accionamento directo, que eliminar a necesidade de multiplicador no tren de potencia, convérteno nun aeroxerador con tecnoloxía punta enfocado a sistemas de xeración distribuída.

Incorpora tamén outras novidades, como un deseño exento de sistemas hidráulicos, coa conseguinte simplificación do mantemento e redución dos riscos ambientais así como un convertedor de potencia que lle permite adaptarse a calquera requisito da rede, soportar ocos de tensión e xestionar a reactiva mesmo coa máquina parada.

A instalación de Sotavento permitirá a NORVENTO levar a cabo os ensaios de campo necesarios para completar o proceso de certificación do nED100 segundo a norma IEC 61400, o que o converterá no primeiro aeroxerador do seu rango en satisfacer os estándares esixidos ás grandes máquinas.

Este aeroxerador vén a sumarse ás outras 24 máquinas existentes en Sotavento, un parque con marcado carácter experimental no que se realizan proxectos que tratan de achegar solucións ao sector renovable ao tempo que intenta divulgar e educar enerxeticamente á poboación

Máis información nED100:

http://www.norvento.com/es/ned-wind/

Máis información Sotavento:

http://www.sotaventogalicia.com/index.php

Máis información Norvento:

http://www.norvento.com