Exposiciones Temporales

Exposición Vivenda Bioclimática

Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Dende abril de 2016.

Autor/a:

Fundación Sotavento Galicia.

Obxectivo:

Amosar os fundamentos das construcións bioclimáticas e os distintos fenómenos que nelas se producen tendentes a obter confort no interior, transmitindo que o devandito benestar se pode conseguir dun xeito sinxelo, aforrando enerxía e polo tanto sendo respectuosos co medio.

Breve Descrición:

A través de 4 paneis que compoñen esta exposición, o visitante poderá ver os puntos máis importantes da nosa Vivenda Bioclimática Demostrativa: funcionamento bioclimático, instalacións activas de acondicionamento térmico, instalacións de xeración eléctrica, etc.; así como as fases da súa construción e a distribución e áreas de visita.