Noticias

Campaña Bono Social Eléctrico

A Fundación Sotavento Galicia colabora coa Xunta de Galicia para facer chegar o Bono Social Eléctrico ás persoas vulnerables a través dos colectivos que traballan a cotío con eles: traballadores sociais de concellos, Cáritas, Cruz Vermella, etc.

Para iso estanse a levar a cabo distintas reunións técnicas de formación e asesoramento nas principais vilas galegas. Nestas sesións, ademais de todo o relativo ao Bono Social Eléctrico, proporciónanse estratexias de aforro e de eficiencia enerxética adaptadas aos colectivos vulnerables cos que adoitan traballar.

O convenio de colaboración tamén inclúe a posta en marcha dunha liña telefónica individualizada que, ademais de atender as dubidas e cuestións que podan xurdir, tamén serve de apoio eficaz de cara a facilitar os trámites aos técnicos encargados dos mesmos.

Para eso se están llevando a cabo distintas reuniones técnicas de formación y asesoramiento en las principales ciudades gallegas. En estas sesiones, además de todo lo relativo al Bono Social Eléctrico, se proporcionan estrategias de ahorro y de eficiencia energética adaptadas a los colectivos vulnerables con los que suelen trabajar.

El convenio de colaboración también incluye la puesta en marcha de una línea telefónica individualizada que, además de atender las dudas y cuestiones que puedan surgir, también sirve de apoyo eficaz de cara a facilitar los trámites a los técnicos encargados de los mismos.

Descargar PDF – Bono Social Eléctrico