Noticias

Mellor trimestre dos últimos 6 anos en canto a número de visitantes

Cun total de 2.713 visitantes repartidos en 88 grupos, o primeiro trimestre de 2020 encabeza a lista do mellor trimestre en canto a número de participantes se refire.

Cunha media de 62 persoas por día lectivo e unha duración de 3-4 horas por visita, a procedencia dos grupos nestes primeiros meses do ano repártese da seguinte maneira:

  • A Coruña: 58%
  • Lugo: 36%
  • Pontevedra: 1,5%
  • Outros puntos de España: 4,5%

O 79% dos grupos xa coñecía a nosa actividade debido a visitas anteriores, mentres que o 19% foi recomendado por comentarios de outros. O 2% restante interesouse pola nosa actividade gracias á nosa páxina web.

Seguindo a liña dos últimos anos, a maior parte dos nosos grupos son técnicos, seguido polos centros de secundaria coa seguinte porcentaxe:

  • Grupos Técnicos/BAC: 42%
  • Centros Secundaria: 35%
  • Centros Primaria: 12%
  • Asociaciones/Particulares: 10%
  • Visitas Institucionais:1%