Noticias

Programa de actividades para o curso 2020/2021

Como alternativa e complemento á nosa programación habitual, este curso 2020/2021 ofrecemos outras dúas posibilidades: a realización de actividades online en directo e a realización das actividades nas instalacións do centro educativo.

1. ACTIVIDADES ONLINE EN DIRECTO

Estas actividades van dirixidas principalmente a alumnos/as de 4º de Secundaria e Bacharelato. Teñen un carácter transversal e poden enmarcarse en diferentes materias do currículum formal, dende tecnoloxía ou física ata economía e valores.

A pesar das dificultades que pode ter a comunicación online, trataremos en todo momento de manter unha dinámica participativa e interactiva co alumnado sempre que sexa posible. Dentro desta modalidade, existen diferentes actividades para elixir en función das preferencias e necesidades do grupo.

2. ACTIVIDADES NAS INSTALACIÓNS DO CENTRO

Estas actividades, xa existentes con anterioridade como proxecto piloto en centros de intantil, van dirixidas principalmente a alumnos/as de Infantil e Primaria. Ofrece a posibilidade de que educadores e material didáctico se despracen ao centro educativo. A programación, polo tanto, deséñase para levarse a cabo en calquera lugar (aberto ou pechado) facilitado polo Centro e o apoio ás explicacións virá dado con maquetas, aplicacións informáticas, módulos reais de instalacións renovables, medidores de consumo, etc. que levaremos ata o lugar de realización da actividade.

Para más información, podedes contactarnos sen compromiso (teléfono ou whasapp) no 652 80 81 73.