Exposiciones Temporales

Emerxencia climática: feitos e datos (CEIDA)

Carácter:

Temporal

Período de Exposición:

Outubro 2021

Autor/a:

CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia)

Obxectivo:

Achegar ao público os aspectos básicos relacionados con este problema ambiental global, para favorecer a súa comprensión, xerar procesos de reflexión, e conseguir comportamentos dirixidos á acción para a mitigación e adaptación. A emerxencia climática interpélanos a todos e todas e hai razóns para a esperanza.

Breve Descrición:

‘Emerxencia climática: feitos e datos’, enfocada desde a educación ambiental e baseándose en información científica contrastada, pretende proporcionar os fundamentos básicos que argumentan a crise climática que vivimos. Preséntase como un percorrido secuencial, pero tamén pode facerse un achegamento á exposición tendo en conta catro grandes bloques de contidos diferenciados:

  • Bases de Coñecemento climático,
  • Dende o Global ata pisar o noso territorio,
  • Motivos para a esperanza proposta de acción e
  • Estratexias, alianzas e actores para a Emerxencia Climática.

 

Descargar folleto