Recursos humans

O Parque Eólico Experimental Sotavento dispón dun equipo multidisciplinar de educadores que se encargan de organizar, planificar e levar a cabo as visitas. Ademais elabora material didáctico, deseña actividades, realiza informes, publicacións, exposicións e estratexias divulgativas para os proxectos de investigación-demostración que leva a cabo Sotavento. Tamén coordina e contribúe activamente ao deseño e posta en marcha de proxectos demostrativos, aplicacións informáticas, etc. Por último, tamén se responsabiliza da área de comunicación e relacións externas do parque.

Recursos Materiais

Formado por unha gran cantidade de paneis, maquetas, instalacións reais, material audiovisual e publicacións; destacan fundamentalmente.

imaxe_031

Maquetas e Kits Enerxéticos

Variado equipamento que intenta explicar de xeito práctico e sinxelo distintos fenómenos enerxéticos.
imaxe_032

Instalacións Renovables Reais

As propias instalacións enerxéticas existentes forman parte dos recursos educativos cos que contan os visitantes. As instalacións dos proxectos de investigación que se desenvolven no parque tamén conforman o material didáctico.
imaxe_033

Paneis

Distintos paneis tratan de dar resposta a cuestións relacionadas coas fontes enerxéticas, co seu aproveitamento, vantaxes, inconvenientes, etc.
imaxe_034

Aplicacións Informáticas

De deseño exclusivo e elaboradas sobre a base da retroalimentación cos visitantes, permiten de forma interactiva acceder a datos en tempo real, históricos, calculadoras de consumo, extrapolacións, etc.
imaxe_035

Material Audiovisual

Vídeos de curta duración que explican as enerxías renovables en xeral e cada unha delas en particular.
imaxe_039

Publicacións

Distintas publicacións con diferentes temáticas realizadas co fin de reforzar e facilitar o labor formativo.
imaxe_041

Obradoiros

Outros dos recursos empregados asiduamente que permiten a adquisición de conceptos mediante a manipulación.
imaxe_042

Xogos Avaliativos

Afondando na versión lúdica da adquisición de coñecementos, distintos xogos permiten conseguir este obxectivo ao tempo que se avalía a eficacia das propostas.