Programacións Tipo

Centros Educativos e Formativos

Programación Tipo para Educación Infantil e Primaria:

10:15 Chegada, recepción do grupo
10:30 Introdución á enerxía
11:00 Manipulación de placas solares, hidráulicas, motores, etc
12:00 Descanso
12:30 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
13:30 Realización dun obradoiro / xogo avaliativo
14:00 Despedida do grupo

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas

Programación Tipo para Educación Secundaria e Formación Profesional non Técnica:

10:15 Chegada, recepción do grupo
10:30 Introdución ao sistema eléctrico
11:15 Demostracións prácticas: solar, eólica, biomasa, etc
11:45 Visita instalacións reais

 • Solar
 • Eólica (pa, fuste, góndola)
12:30 Descanso
12:30 Vivenda Bioclimática Demostrativa

 • Orientación e materiais
 • Sistemas de calefacción activos e pasivos
 • Sistemas de xeración eléctrica
 • Aforro e eficiencia enerxética
13:30 Actividade lúdica (se procede)
14:00 Despedida do grupo

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas.

Programación Tipo para FP e Universidades:

A definir polo centro educativo e Sotavento. Teléfono de contacto: 652808173

Programación Tipo para Cursos de Formación Específica:

10:00 Chegada, recepción do grupo
10:30 Eólica:

 • Sala de Control
 • Subestación
 • Subida a un aeroxerador
13:00 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
14:00 Despedida

Los horarios, las actividades y las zonas de visita son orientativas.

Infantil e Primaria

Programación Tipo para Educación Infantil e Primaria:

10:15 Chegada, recepción do grupo
10:30 Introdución á enerxía
11:00 Manipulación de placas solares, hidráulicas, motores, etc
12:00 Descanso
12:30 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
13:30 Realización dun obradoiro / xogo avaliativo
14:00 Despedida do grupo

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas

ESO e FP no técnico

Programación Tipo para Educación Secundaria e Formación Profesional non Técnica:

10:15 Chegada, recepción do grupo
10:30 Introdución ao sistema eléctrico
11:15 Demostracións prácticas: solar, eólica, biomasa, etc
11:45 Visita instalacións reais

 • Solar
 • Eólica (pa, fuste, góndola)
12:30 Descanso
12:30 Vivenda Bioclimática Demostrativa

 • Orientación e materiais
 • Sistemas de calefacción activos e pasivos
 • Sistemas de xeración eléctrica
 • Aforro e eficiencia enerxética
13:30 Actividade lúdica (se procede)
14:00 Despedida do grupo

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas.

FP e Universidade

Programación Tipo para FP e Universidades:

A definir polo centro educativo e Sotavento. Teléfono de contacto: 652808173

Formación Específica

Programación Tipo para Cursos de Formación Específica:

10:00 Chegada, recepción do grupo
10:30 Eólica:

 • Sala de Control
 • Subestación
 • Subida a un aeroxerador
13:00 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
14:00 Despedida

Los horarios, las actividades y las zonas de visita son orientativas.

Outros Colectivos

Programación Tipo para Outros Colectivos non Educativos nin Formativos:

10:30 Chegada, recepción do grupo.
11:10 Visita á sala de control e obradoiro da enerxía
11:40 Aula divulgativa (Enerxías Renovables, non renovables e eficiencia enerxética)
12:00 Descanso
12:20 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
13:00 Despedida do grupo

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas