Programacións Tipo

Centros Educativos e Formativos

Programación Tipo para Educación Infantil e Primaria:

10:15 Chegada, recepción do grupo
10:30 Aula divulgativa (Enerxías renovables e non renovables)
11:30 Descanso
12:00 Sala de eficiencia enerxética
12:30 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
13:30 Realización dun obradoiro / xogo avaliativo
14:00 Despedida do grupo

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas

Programación Tipo para Educación Secundaria e Formación Profesional non Técnica:

10:15 Chegada, recepción do grupo
10:30 Aula divulgativa (Enerxías renovables e non renovables)
11:20 Proxecto de Acumulación de hidróxeno
11:30 Descanso
11:50 Sala de eficiencia enerxética / Zona solar
12:30 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
13:30 Actividade lúdica (se procede)
14:00 Despedida do grupo

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas.

Programación Tipo para FP e Universidades:

10:30 Chegada, recepción do grupo.
10:45 Visita á sala de control
11:15 Obradoiro da enerxía
11:45 Visita aeroxerador
12:00 Proxectos de investigación Sotavento
12:30 Descanso
13:00 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
14:00 Despedida do grupo

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas.

Programación Tipo para Cursos de Formación Específica:

10:00 Chegada, recepción do grupo
10:30 Eólica:

  • Sala de Control
  • Subestación
  • Subida a un aeroxerador
13:00 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
14:00 Despedida

Los horarios, las actividades y las zonas de visita son orientativas.

Infantil e Primaria

Programación Tipo para Educación Infantil e Primaria:

10:15 Chegada, recepción do grupo
10:30 Aula divulgativa (Enerxías renovables e non renovables)
11:30 Descanso
12:00 Sala de eficiencia enerxética
12:30 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
13:30 Realización dun obradoiro / xogo avaliativo
14:00 Despedida do grupo

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas

ESO e FP no técnico

Programación Tipo para Educación Secundaria e Formación Profesional non Técnica:

10:15 Chegada, recepción do grupo
10:30 Aula divulgativa (Enerxías renovables e non renovables)
11:20 Proxecto de Acumulación de hidróxeno
11:30 Descanso
11:50 Sala de eficiencia enerxética / Zona solar
12:30 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
13:30 Actividade lúdica (se procede)
14:00 Despedida do grupo

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas.

FP e Universidade

Programación Tipo para FP e Universidades:

10:30 Chegada, recepción do grupo.
10:45 Visita á sala de control
11:15 Obradoiro da enerxía
11:45 Visita aeroxerador
12:00 Proxectos de investigación Sotavento
12:30 Descanso
13:00 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
14:00 Despedida do grupo

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas.

Formación Específica

Programación Tipo para Cursos de Formación Específica:

10:00 Chegada, recepción do grupo
10:30 Eólica:

  • Sala de Control
  • Subestación
  • Subida a un aeroxerador
13:00 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
14:00 Despedida

Los horarios, las actividades y las zonas de visita son orientativas.

Outros Colectivos

Programación Tipo para Outros Colectivos non Educativos nin Formativos:

10:30 Chegada, recepción do grupo.
11:10 Visita á sala de control e obradoiro da enerxía
11:40 Aula divulgativa (Enerxías Renovables, non renovables e eficiencia enerxética)
12:00 Descanso
12:20 Visita Vivenda Bioclimática Demostrativa
13:00 Despedida do grupo

Os horarios, as actividades e as zonas de visita son orientativas