Predicción Simulación Vento

VENTO - Modelización


GALICIA

Modelo Resolución Simulación
WRF Resolución 4 Km Ver
WRF Resolución 12 Km Ver
WRF Resolución 36 Km Ver

WRF: Resolución 4 Km (Galicia)

4 km

12 km

36 km

GFS - Modelo Global

As condicións iniciais e de contorno para o modelo WRF obtéñense do modelo GFS (Global Forecast System ou Sistema de Predición Global) que ten unha resolución de medio grao (uns 50 km) para todo o planeta.

  • WRF-ARW

O núcleo ARW (Advanced Research WRF) do modelo WRF (Weather Research and Forecasting) é un modelo numérico de predición meteorolóxica non hidrostático. 
Executase dúas veces ao día no supercomputador FinisTerrae do CESGA, para realizar predicións numéricas a 72 e 84 horas aplicadas a Galicia. 

O WRF estase a executar en tres mallas aniñadas: 
- Unha con 36 km de resolución cubrindo o SW de Europa. 
- Outra de 12 km de resolución cubrindo a Península Ibérica. 
- Outra de 4 km de resolución centrada en Galicia.

Para máis información consultar a web de MeteoGalicia aquí.