Predicción Meteolóxica

ENERXÍA - Tempo Real vs Predición


Gráfica de contrastes

Actualízase cada hora nos primeiros 10 minutos da mesma aproximadamente.

A web de Sotavento actualízase como a información que é enviada para os intradiarios e mercados diarios, facendo referencia á hora local.

  • Intradiarios: 15:20, 20:20, 00:20, 03:20, 07:20, 11:20
  • Mercado Diario: 08:50

Os datos de predición categórica anteriores a esas horas tómanse das observacións dispoñibles (datos reais); para os posteriores, tómanse as predicións corrixidas do punto de partida, con eses datos reais.

Ampliar