Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Ano 2004.

Autor/a:

Colexio Belesar, IES Agra do Orzán, IES Agra de Leborís, IES Illa de San Simón, IES Mª Sarmiento.

Obxectivo:

Promover a experimentación con enerxías renovables nos Centros Educativos. Utilizar estes proxectos como parte dos contidos do Parque.

Breve Descrición:

Aeroxeradores tripala, de eixe vertical, turbinas hidráulicas, captadores solares, concentradores solares con e sen seguidor, e ata un parque eólico completo, son algúns dos experimentos e proxectos presentados aos Certames de Premios Renovables que, anualmente, convoca Sotavento.
Estes obradoiros espertan grande interese nos visitantes que encontran neles maior facilidade para a compresión de máquinas máis complexas.

Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Ano 2004.

Autor/a:

Colexio Belesar, IES Agra do Orzán, IES Agra de Leborís, IES Illa de San Simón, IES Mª Sarmiento.

Obxectivo:

Promover a experimentación con enerxías renovables nos Centros Educativos. Utilizar estes proxectos como parte dos contidos do Parque.

Breve Descrición:

Aeroxeradores tripala, de eixe vertical, turbinas hidráulicas, captadores solares, concentradores solares con e sen seguidor, e ata un parque eólico completo, son algúns dos experimentos e proxectos presentados aos Certames de Premios Renovables que, anualmente, convoca Sotavento.
Estes obradoiros espertan grande interese nos visitantes que encontran neles maior facilidade para a compresión de máquinas máis complexas.

Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Ano 2004.

Autor/a:

Máis de 2.000 alumnos e alumnas de primaria.

Obxectivo:

Achegar a visión que os nenos e nenas posúen das enerxías renovables tras a visita ás nosas instalacións.

Breve Descrición:

O gran número de nenos e nena que visitaron as instalacións do Parque foron os verdadeiros protagonistas e autores desta exposición realizada durante o verán de 2004. Máis de 2.000 debuxos foron expostos na base dos aeroxeradores do parque a razón de 100 debuxos por máquina. Posiblemente foi a mostra de arte infantil máis grande xamais realizada en Galicia utilizando como soporte os fustes dos aeroxeradores.

Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Ano 2003.

Autor/a:

Adepro e Sotavento Galicia, S.A.

Obxectivo:

Dar a coñecer, de forma sinxela, o funcionamento de centrais de produción eléctrica de gran complexidade.

Breve Descrición:

Formada por un túnel de vento, un pequeno aeroxerador, turbinas hidráulicas, pilas de combustible e outros exemplos de xeración e acumulación eléctrica. As maquetas, de pequenas dimensións, exemplificaban á perfección o complexo proceso de xeración eléctrica mediante o vento e a auga.

Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Ano 2002.

Autor/a:

Gonzalo Rascado.

Obxectivo:

Mostrar as solucións enerxéticas do pasado, usos e aplicacións relacionándoas coa actualidade.

Breve Descrición:

Mostra composta por distintas maquetas que representan o uso tradicional das enerxías renovables en Galicia. Pódese observar o funcionamento real de batáns, fraguas, muíños hidráulicos e de vento, serradoiros, etc. Van dirixidas a aquelas persoas interesadas en coñecer ou recordar antigas instalacións tradicionais de aproveitamento das enerxías renovables.

Navegación de entradas