Sotavento abre o día 23 de Setembro o proceso de xestión de reserva de actividades para o curso 2022/2023.

A instalación pechou o curso anterior con preto de 11.000 visitantes distribuídos en 570 docentes e 10.334 alumnos e alumnas. Isto supuxo unha media de 1.212 visitantes mensuais e 61 persoas por día.

Esta cifra de visitantes é a máis alta rexistrada dende o ano 2013 e significa unha volta á normalidade despois dos efectos negativos da pandemia nos últimos dous anos.

O tipo de colectivo que máis participou nas actividades foron os centros de Educación Primaria e Secundaria, que supuxeron un 83% do total de visitantes, desbancando deste xeito ao grupo de técnicos; máis numerosos durante os anos anteriores.

A maior parte das visitas recibidas foron procedentes da provincia de A Coruña, un total de 75, seguidas de Lugo, con 61 e Pontevedra con 29 visitas, 2 de Ourense, 4 do resto de España e 3 visitas internacionais.

Como actividades significativas destacar a participación de Sotavento na III Feira da Enerxía, celebrada en Silleda, a celebración da IV proba de Liga Galega de Orientación e a conmemoración do Día do Vento. Ademáis, Sotavento continuou realizando distintas accións formativas para diferentes empresas no eido das enerxías renovables.

De cara ao vindeiro curso, Sotavento continuará cunha proposta de educación enerxética en dúas modalidades:

  • A actividade habitual nas instalacións de Sotavento.
  • Actividades nos propios centros educativos que así o soliciten: unha modalidade na que educadores e materiais se desprazan aos propios centros e que está a ter unha grande aceptación.

Como sempre o principal obxectivo das actividades da área educativa de Sotavento é a educación enerxética nun momento no que cobra especial interese tanto pola incertidume enerxética derivada dos conflitos internacionais, como pola crise climática que continúa a agravarse.

O teléfono para a xestión das visitas é 981563777

Coincidindo co 21 aniversario, pechamos o curso con máis de 11.000 visitantes. Despois dun inicio de curso marcado de novo pola pandemia, dende o primeiro trimestre de curso alcanzamos un récord de actividades. Deste xeito, durante o curso lectivo realizáronse 181 visitas, cun total de visitantes de 11.086, dos que 419 foron profesores e 10.667 alumnos.

Esta cifra é a máis alta rexistrada desde 2013, confirmando así o retorno á normalidade tras os efectos negativos da pandemia nos últimos dous anos.

Neste curso, debido á situación de incerteza enerxética tan importante na que nos atopamos, fíxose especial atención ao aforro enerxético e á interpretación da factura eléctrica e do prezo da luz.

O pasado sábado 26 de febreiro de 2022 tivo lugar unha nova proba de orientación coa participación de máis de 300 persoas de todas as categorías, tanto femininas como masculinas. Ademáis da proba federada, os asistentes menos profesionais puideron entrar en contacto con este deporte a través do circuito permanente de orientación promovido por Sotavento e o Concello de Xermade.

O circuíto de orientación permanente Serrón do Lobo ten como obxectivo fomentar as actividades en contacto coa natureza e o deporte ó aire libre, ao tempo que ofrece unha alternativa de ocio gratuíta, apta para tódolos públicos.

Para realizar a actividade só tes que acudir ás nosas instalacións e descargar as diferentes rutas a escoller mediante un código QR situado nun panel exterior do edificio. Para completar o circuíto seleccionado, os participantes deberán buscar as balizas sinaladas no mapa na orde indicada e anotar o número de control que atoparán en cada unha delas.

Este ano participamos nunha nova edición da Feira da Enerxía de Galicia, Enerxétika 2022, celebrada do 3 ao 5 de febreiro en Silleda.

Durante estas tres xornadas preto de 3.000 peroas participaron no noso proxecto educativo, enfocado á difusión e sensibilización en materia de enerxías renovables e eficiencia enerxética. Os visitantes puideron coñecer de primeira man as fontes de enerxía renovables, datos sobre o consumo eléctrico, consellos relacionados coa eficiencia enerxética e información sobre a factura da luz. Ademáis, os máis pequenos puideron realizar diferentes obradoiros relacionados co vento.

Con 20 anos de traxectoria recén cumpridos o pasado 21 de xuño, acumulamos máis de 27.000 grupos e máis de 280.000 persoas nun proxecto pioneiro de educación enerxética que cada día cobra maior importancia polo aumento da demanda enerxética e dos custos económicos e ambientais derivados.

Centrándonos no 2021, un ano marcado novamente pola pandemia, conseguimos chegar a  6.212 persoas pertencentes a un total de 202 grupos, o que fai unha media de 518 persoas/mes.

Como novidade e para dar resposta ás restricións derivadas do COVID, puxemos en marcha un programa e actividades levadas a cabo nos propios Centros Educativos. O éxito do mesmo explica que un 38% das persoas que participaron nas nosas actividades durante este ano, fixérono a través desta modalidade que continuará activa no 2022. Ademais, este ano incrementáronse significativamente os contidos prácticos relacionados coas distintas fontes enerxéticas, así como coa factura da luz, cuestión esta última especialmente recurrente no periodo.

En canto a proxectos, destacan dous relacionados coa Vivenda Bioclimática: un sistema de autoconsumo mediante a acumulación eléctrica en baterías e la xestión intelixente do chan radiante mediante un sistema de predición que ten en conta o tempo atmosférico a tres días vista para mellorar a eficiencia e o confort.

Grupos técnicos, seguidos de centros de primaria e secundaria foron, por esta orden, os colectivos máis significativos e a duración media das actividades situouse entre as 3 e 4 horas.

Navegación de entradas