Un ano máis convocamos o noso Certame Renovable de Fotografía, sendo esta a decimosegunda edición. O gañador ou gañadora do certame, recibirá un premio en metálico de 400€.

As fotografías deben de ter como temática principal o Parque Eólico Experimental Sotavento e poderanse enviar por correo electrónico ata o 30 de xuño de 2024 á dirección: info-divulgacion@sotaventogalicia.com

Non existe límite de idade para as persoas que desexen participar. As bases do concurso anéxanse no seguinte documento pdf.

Bases XII CERTAME RENOVABLE

O martes 18 de xullo, entregamos o premio dotado de 400€ do XI Certame Renovable á súa gañadora, Daniela Calvo García, de As Pontes, coa súa fotografía “Diente de león”.  

Ademais, a gañadora, xunto con outros participantes, puideron desfrutar dunha xornada dedicada ao Sol na que comprobaron as capacidades desta fonte de enerxía a través de exemplo, instalacións reais e demostracións prácticas.  Os máis pequenos participaron en varios obradorios como a realización dun reloxo solar ou a montaxe de pequenos paneis fotovoltaicos para a iluminación dunha lámpada.

Sotavento aposta por este tipo de sistema que consiste na xeración de electricidade a partir de dúas ou máis fontes renovables, compartindo un mesmo punto de conexión. Deste xeito unirá á xeración eólica xa existente a unha planta fotovoltaica de 100 kW sen necesidade de aumentar infraestruturas.

Dita instalación cubrirá a demanda eléctrica dos distintos edificios do Parque e verterá os excedentes á rede, evitando a emisión de máis de 37 Toneladas de CO2 anuais e reducindo a dependencia enerxética doutros países.

Este tipo de hibridación eólica-fotovoltaica é unha ferramenta eficaz para subministrar enerxía, autóctona, inesgotable e eficiente, reducindo as emisións, o prezo da electricidade e contribuíndo á necesaria descarbonización do planeta.

Ademais, este sistema complementará os múltiples recursos técnicos e demostrativos xa existentes en Sotavento dirixidos a conseguir os obxectivos que ten esta instalación no eido da educación enerxética.

Nestas actividades pedagóxicas xa participaron máis de 292.000 persoas dende o 2001. De feito nos 10 meses de duración deste curso académico 2022/2023, acumuláronse máis de 7.500 participantes cun novo récord de afluencia no mes de marzo.

De cara ao verán, Sotavento aumenta os seus contidos exteriores ca incorporación dunha pa real onde comprobar dimensións, materiais e características construtivas. Ademais, renovará paneis, metacrilatos, maquetas e paseos que farán máis atractiva a visita polas zonas externas do Parque.

O Parque Eólico Experimental Sotavento estará aberto durante o verán.

Para visitalo, é imprescindible concerto previo a través do teléfono 981563777.

Acabamos o ano cun total de 8.643 visitantes, un 40% máis que o ano 2021.

Durante o ano 2022, participaron nas nosas actividades un total de 8.643 persoas, en 227 visitas, o que fai unha media de 38 participantes por grupo. Este número de visitantes supón un incremento do 40% en comparación ao ano anterior, obtendo uns datos similares a anos prepandémicos.

A actualidade durante este ano estivo marcada polo elevado prezo da electricidade e pola incerteza global no que a enerxía se refire. Por esta razón, as actividades de educación enerxética que de xeito xeral se desenvolven nas nosas instalacións, reforzáronse no referente á procedencia das fontes de enerxía, o establecemento do prezo da electricidade e o autoconsumo.

Grupos técnicos, seguidos de centros de secundaria e centros de primaria, son por esta orde, os colectivos máis significativos, cunha duración media por actividade entre 3 e 4 horas.

Sotavento abre o día 23 de Setembro o proceso de xestión de reserva de actividades para o curso 2022/2023.

A instalación pechou o curso anterior con preto de 11.000 visitantes distribuídos en 570 docentes e 10.334 alumnos e alumnas. Isto supuxo unha media de 1.212 visitantes mensuais e 61 persoas por día.

Esta cifra de visitantes é a máis alta rexistrada dende o ano 2013 e significa unha volta á normalidade despois dos efectos negativos da pandemia nos últimos dous anos.

O tipo de colectivo que máis participou nas actividades foron os centros de Educación Primaria e Secundaria, que supuxeron un 83% do total de visitantes, desbancando deste xeito ao grupo de técnicos; máis numerosos durante os anos anteriores.

A maior parte das visitas recibidas foron procedentes da provincia de A Coruña, un total de 75, seguidas de Lugo, con 61 e Pontevedra con 29 visitas, 2 de Ourense, 4 do resto de España e 3 visitas internacionais.

Como actividades significativas destacar a participación de Sotavento na III Feira da Enerxía, celebrada en Silleda, a celebración da IV proba de Liga Galega de Orientación e a conmemoración do Día do Vento. Ademáis, Sotavento continuou realizando distintas accións formativas para diferentes empresas no eido das enerxías renovables.

De cara ao vindeiro curso, Sotavento continuará cunha proposta de educación enerxética en dúas modalidades:

  • A actividade habitual nas instalacións de Sotavento.
  • Actividades nos propios centros educativos que así o soliciten: unha modalidade na que educadores e materiais se desprazan aos propios centros e que está a ter unha grande aceptación.

Como sempre o principal obxectivo das actividades da área educativa de Sotavento é a educación enerxética nun momento no que cobra especial interese tanto pola incertidume enerxética derivada dos conflitos internacionais, como pola crise climática que continúa a agravarse.

O teléfono para a xestión das visitas é 981563777

Navegación de entradas