Con 20 anos de traxectoria recén cumpridos o pasado 21 de xuño, acumulamos máis de 27.000 grupos e máis de 280.000 persoas nun proxecto pioneiro de educación enerxética que cada día cobra maior importancia polo aumento da demanda enerxética e dos custos económicos e ambientais derivados.

Centrándonos no 2021, un ano marcado novamente pola pandemia, conseguimos chegar a  6.212 persoas pertencentes a un total de 202 grupos, o que fai unha media de 518 persoas/mes.

Como novidade e para dar resposta ás restricións derivadas do COVID, puxemos en marcha un programa e actividades levadas a cabo nos propios Centros Educativos. O éxito do mesmo explica que un 38% das persoas que participaron nas nosas actividades durante este ano, fixérono a través desta modalidade que continuará activa no 2022. Ademais, este ano incrementáronse significativamente os contidos prácticos relacionados coas distintas fontes enerxéticas, así como coa factura da luz, cuestión esta última especialmente recurrente no periodo.

En canto a proxectos, destacan dous relacionados coa Vivenda Bioclimática: un sistema de autoconsumo mediante a acumulación eléctrica en baterías e la xestión intelixente do chan radiante mediante un sistema de predición que ten en conta o tempo atmosférico a tres días vista para mellorar a eficiencia e o confort.

Grupos técnicos, seguidos de centros de primaria e secundaria foron, por esta orden, os colectivos máis significativos e a duración media das actividades situouse entre as 3 e 4 horas.

Carácter:

Temporal

Período de Exposición:

Outubro 2021

Autor/a:

CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia)

Obxectivo:

Achegar ao público os aspectos básicos relacionados con este problema ambiental global, para favorecer a súa comprensión, xerar procesos de reflexión, e conseguir comportamentos dirixidos á acción para a mitigación e adaptación. A emerxencia climática interpélanos a todos e todas e hai razóns para a esperanza.

Breve Descrición:

‘Emerxencia climática: feitos e datos’, enfocada desde a educación ambiental e baseándose en información científica contrastada, pretende proporcionar os fundamentos básicos que argumentan a crise climática que vivimos. Preséntase como un percorrido secuencial, pero tamén pode facerse un achegamento á exposición tendo en conta catro grandes bloques de contidos diferenciados:

  • Bases de Coñecemento climático,
  • Dende o Global ata pisar o noso territorio,
  • Motivos para a esperanza proposta de acción e
  • Estratexias, alianzas e actores para a Emerxencia Climática.

 

Descargar folleto

Como xa anunciamos hai poucas semanas, xa está aberto ao público o novo Circuíto Permanente de Orientación Sotavento | Serrón do Lobo. Comprácenos invitarvos a participar nesta magnifica actividade na natureza para compartir con familia e amigos e apta para todos os públicos e condicións físicas, xa que tendes 5 percorridos diferentes para escoller con distintas lonxitudes e niveis técnicos. Ademais, é unha fantástica oportunidade para disfrutar da contorna natural e das marabillosas vistas panorámicas que rodean o parque.

Para celebrar a inauguración do circuíto, todas aquelas persoas que completen o circuíto durante o mes de agosto de 2021 terán acceso gratuíto a unha visita guiada polas instalacións do Parque Eólico Experimental Sotavento e participarán nun sorteo sorpresa.

A continuación facilitámosvos os enlaces para descargar os mapas dos 5 percorridos de forma totalmente gratuíta. Lembrade que tamén están accesibles escaneando os QR do panel informativo que atoparedes no exterior do edificio principal.

Mapa Sotavento                                                                                                                                                      

Percorrido 1: Sinxelo Curto

 

Mapa Serrón do Lobo                                                                                                                                           

Percorrido 2: Sinxelo Curto

Percorrido 3: Sinxelo Longo

Percorrido 4: Medio Curto

Percorrido 5: Medio Longo

Sotavento soubo adaptarse ás circunstancias causadas polo Covid-19 reorientando as súas actividades para minimizar o impacto negativo da nova situación sanitaria e económica mundial.

Para iso introducíronse dúas novas modalidades de actividades ademais das habituais: as actividades nos propios centros educativos e as actividades formativas online.

Ademais, leváronse a cabo proxectos demostrativos tales como un sistema de almacenamento de enerxía solar e un sistema preditivo de control do chan radiante, que foron presentados o pasado 21 de xuño durante a celebración do 20º aniversario de Sotavento.

O apartado de formación tamén foi moi relevante neste período con actividades entre as que destaca a colaboración co proxecto MATES (Maritime Alliance for fostering the European Blue Economy through a Marine Technology Skilling Strategy), unha actividade piloto de formación dirixida á formación de formadores en enerxía eólica e cuxo obxectivo é formar ao profesorado técnico nas habilidades necesarias que lles permitan formar aos futuros traballadores do sector eólico offshore.

Os resultados obtidos amosan un total de 163 visitas concertadas durante o curso escolar 2020/2021 nas que participaron 3.830 persoas, o que fai unha media de 23 asistentes por cada visita, sendo o último trimestre escolar o que concentrou o maior número de asistentes.

Como ven sendo habitual dende os inicios da actividade divulgativa en Sotavento, a maior parte das visitas recibidas proceden das provincias de A Coruña e Lugo.

Con respecto ao tipo de colectivos que participan nas nosas actividades, os máis numerosos foron os centros de Educación Primaria e Secundaria, que supuxeron un 80% do total de visitantes durante este ano académico e que desbancan ás visitas técnicas máis habituais nos últimos años.

 

A creación dun Circuíto Permanente de Orientación, en colaboración co Concello de Xermade, potencia as capacidades turísticas do parque no período estival no que nos atopamos. De feito, durante todo o mes de agosto aqueles participantes que consigan realizar algún dos seus variados percorridos no tempo estipulado recibirán un incentivo.

Navegación de entradas