Este ano unímonos á celebración do Día Mundial da Ciencia con diferentes accións que tratasen de achegar á sociedade a mensaxe de que a ciencia e a tecnoloxía poden contribuír a reducir a pobreza, protexer o medio ambiente e a mellorar a calidade de vida de todos.

Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Dende o 2 de setembro ata o 7 de novembro de 2013.

Autor/a:

Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).

Obxectivo:

Ser unha chamada de atención e un motivo de esperanza cara o necesario cambio de rumbo que o sector da construción está obrigado a emprender.

Breve Descrición:

A exposición está composta por 11 paneis que tratan múltiples aspectos sobre o ciclo de vida das edificacións como o deseño bioclimático dos edificios, materiais e técnicas construtivas, uso de enerxías renovables nos fogares, aforro e eficiencia enerxética, rehabilitación sostible dos edificios, etc.

Sotavento foi este ano o centro das actividades do Día Mundial do Vento organizadas en España pola Asociación Empresarial Eólica (AEE) no concello de Xermade (Lugo).

Máis de 300 persoas puideron participar en diferentes actividades como voado de cometas, un helicóptero, un globo cautivo, un drone, etc.

Navegación de entradas