Eurosolar 2004

Sotavento recibiu o primerio premio Eurosolar 2004 na categoría iniciativas de educación e formación en enerxías renovables, polo seu Plan educativo-divulgativo. En cooperación coas seccións nacionais, EUROSOLAR organiza anualmente a…

Molinos del Mundo

Carácter: Permanente. Período de Exposición: Dende o ano 2004. Autor/a: Departamento de Divulgación Sotavento. Obxectivo: Relacionar o aproveitamento eólico do pasado cos modernos aeroxeradores do Parque. Coñecer a evolución dos…

Navegación de entradas