ANEMOS. Predición eólica na Unión Europea

ANTECEDENTES:


A grande expansión que tivo a enerxía eólica no noso país, situou a España nunha posición punteira a nivel mundial neste sector enerxético. Non obstante, a propia natureza intermitente do recurso eólico dificulta a predición da produción e polo tanto a súa maior integración no sistema eléctrico.

Por todo iso, era necesario desenvolver ferramentas avanzadas de predición, que mellorasen a xestión da enerxía eólica e a súa competitividade, facilitando as operacións de mantemento e favorecendo a súa integración a maior escala no contexto dun mercado eléctrico liberalizado. Nesta dirección veuse desenvolvendo unha intensa actividade investigadora.

OBXECTIVOS:


ANEMOS foi un proxecto Europeo de I+D promovido pola Comisión Europea ao abeiro do 5º Programa Marco. O obxectivo perseguido era efectuar unha análise detallada do estado da arte das técnicas de predición do potencial eólico, mediante a experimentación e estudo comparativo de diversas opcións, para o desenvolvemento de solucións óptimas que facilitasen a integración da produción eólica no sistema eléctrico no momento do desenvolvemento do proxecto.

Os modelos de predición avaliados foron os seguintes:

Modelo de predición Organismo
Prediktor Riso (Dinamarca)
WPPT IMM Universidade Técnica de Dinamarca (Dinamarca)
Zephir, Combination of WPPT and Prediktor Riso e IMM (Dinamarca)
Prevento Universidade de Oldenburg (Alemaña)
AWPPS Escola de Minas de París/ ARMINES (Francia)
Local Pred CENER (España)
HIRPOM Universidade de Cork (Irlanda) e Instituto Meteorolóxico Danés
SIPREÓLICO Universidade Carlos III (España)
AWPT ISET (Alemaña)

METODOLOXÍA (FASES):


As distintas actividades que tiveron lugar ao longo do proxecto inclúense en dez fases:

 1. Estado da arte. Avaliación de necesidades. Adquisición de datos e análise
 2. Avaliación de técnicas de predición existentes
 3. Mellora e desenvolvemento de modelos estatísticos
 4. Desenvolvemento de modelos físicos
 5. Predición en parques off-shore
 6. Desenvolvemento da plataforma de predición ANEMOS
 7. Instalación para operacións on-line
 8. Avaliación de operacións on-line
 9. Diseminación de resultados
 10. Coordinación

ORGANISMOS COLABORADORES:


Participaron neste proxecto os principais organismos con experiencia en predición eólica, xunto a un selecto grupo de promotores e empresas eléctricas, cuxo obxectivo era aproveitar ao máximo os beneficios do emprego desta ferramenta de predición.

A coordinación do proxecto realizouna a Escola de Minas de París (ARMINES).

En España participaron o IDAE, CIEMAT, CENER, EHN, a Universidad Carlos III e REE.

O resto de participantes foron:

 • EdF, ARIA Technologies, Meteo France e a Escola de Minas de París en Francia
 • RISOE, DTU, ELSAM en Dinamarca
 • Oldenburg Univ, EWE e Overspeed en Alemaña
 • ESB en Irlanda
 • NTUA, PPC – Crete en Grecia
 • CLRC en Inglaterra

SITUACIÓN ACTUAL:


Finalizado e entregado o informe de conclusións en novembro de 2007.

INFORMES REALIZADOS:


Descrición Idioma Tamaño Descargar
ANEMOS. Avaliación e estudo de predición na Unión Europea Castelán 3.750 Kb
logo pdf