Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Solar Fotovoltaica

Trátase dunha instalación fixa e sobre chan de 1.696 Wp, formada por 16 módulos fotovoltaicos de silicio monocristalino dispostos en serie. A potencia individual por módulo é de 106 Wp (Vatios pico).
A orientación dos paneis é Sur (180º) e a inclinación da estrutura 35º.
Sitúase dentro da poligonal do Parque Eólico Sotavento, xunto ao resto de instalacións fotovoltaicas de diferentes tecnoloxías para análise comparativa.

Instalación Monoc. Fixa (1)

Parámetros monitorizados


 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica en CC
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica activa e reactiva en CA
 • Enerxía xerada acumulada
 • Radiación solar
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade e dirección do vento

Características técnicas módulos


Marca e Modelo Isofotón I-106/12
Potencia nominal 106 W
Tensión en circuíto aberto 21,6 V
Tensión Mpp 17,4 V
Intensidade en curtocircuíto 6,54 A

Características do Inversor


Marca e Modelo SMA Sunnyboy SB 2500
ENTRADA CC
Potencia máxima de CC 2.700 W
Tensión CC 224-480 V
Corrente máx. de entrada 12 A
SAÍDA CA
Potencia nominal 2.300 W
Potencia máxima 2.500 W
Tensión CA saída 220-240 V -50 Hz
Corrente máx. saída 10 A
Conexión de CA Monofásica
Rendemento 93,2 %

Acceso e descarga de datos


Os parámetros das instalacións fotovoltaicas do Parque Eólico Sotavento son almacenados nunha base de datos e integrados nunha aplicación de descarga de datos. Esta aplicación, permite ás organizacións, empresas ou universidades coas que Sotavento mantén convenios de colaboración o acceso á información necesaria para o desenvolvemento de proxectos.

Para ver o listado completo dos parámetros almacenados nas instalacións do parque eólico e vivenda bioclimática ir aquí.

Instalación fixa e sobre chan, de 1.800 Wp de potencia.
Está formada por 45 módulos fotovoltaicos CIS dispostos en tres circuítos de 15 módulos en serie, con conexión en paralelo entre circuítos. Cada módulo conta cunha potencia individual de 40 Wp.
A orientación dos paneis é Sur (180º) e a inclinación da estrutura 35º.
Está situada dentro da poligonal do Parque Eólico Sotavento, xunto ao resto de instalacións fotovoltaicas de diferentes tecnoloxías para análise comparativa.

Instalación CIS Fija (1)

Parámetros monitorizados


 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica en CC
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica activa e reactiva en CA
 • Enerxía xerada acumulada
 • Radiación solar
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade e dirección do vento

Características Módulos


Marca e Modelo Siemens ST-40
Potencia nominal (W) 40
Tensión en circuíto aberto (V) 22,2
Tensión Mpp (V) 16,6
Intensidade en curtocircuíto (A) 2,29
Intensidade Mpp (A) 2,59

Características do Inversor


Modelo Fronius Sunrise Midi
ENTRADA CC
Potencia máxima de CC 2.100 W
Tensión CC 185-400 V
SAÍDA CA
Potencia nominal 1.500 W
Potencia máxima 1.600 W
Tensión CA saída 230 V -50 Hz
Corrente máx. saída 6,5 A
Conexión de CA Monofásica
Rendemento 93,0 %

Acceso e descarga de datos


Os parámetros das instalacións fotovoltaicas do Parque Eólico Sotavento son almacenados nunha base de datos e integrados nunha aplicación de descarga de datos. Esta aplicación, permite ás organizacións, empresas ou universidades coas que Sotavento mantén convenios de colaboración o acceso á información necesaria para o desenvolvemento de proxectos.

Para ver o listado completo dos parámetros almacenados nas instalacións do parque eólico e vivenda bioclimática ir aquí.

É unha instalación sobre estrutura fixa en chan, de 1.800 Wp de potencia.
Consta de 15 módulos fotovoltaicos de silicio policristalino conectados en serie, cunha potencia por módulo de 120 Wp.
A orientación é Sur (180º) e a inclinación da estrutura de 35º.
A instalación sitúase dentro da parcela do Parque Eólico Sotavento, anexa ao resto de instalacións fotovoltaicas de diferentes tecnoloxías para a súa análise comparativa.

Instalación Polic. Fixa (1)

Parámetros monitorizados


 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica en CC
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica activa e reactiva en CA
 • Enerxía xerada acumulada
 • Radiación solar
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade e dirección do vento

Características Módulos


Marca e Modelo IBC 120-SE
Potencia nominal 120 W
Tensión en circuíto aberto 21,9 V
Tensión Mpp 18 V
Intensidade en curtocircuíto 7,75 A
Intensidade Mpp 6,7 A

Características do Inversor


Marca e Modelo Ingeteam Ingecon Sun 2.5
ENTRADA CC
Potencia máxima de CC 1.210 W
Tensión CC 125-450 V
Corrente max. de entrada 16 A
SAÍDA CA
Potencia nominal 2.500 W
Potencia máxima 2.700 W
Tensión CA saída 220/230 V -50 Hz
Conexión de CA Monofásica
Rendemento 94,5 %

Acceso e descarga de datos


Os parámetros das instalacións fotovoltaicas do Parque Eólico Sotavento son almacenados nunha base de datos e integrados nunha aplicación de descarga de datos. Esta aplicación, permite ás organizacións, empresas ou universidades coas que Sotavento mantén convenios de colaboración o acceso á información necesaria para o desenvolvemento de proxectos.

Para ver o listado completo dos parámetros almacenados nas instalacións do parque eólico e vivenda bioclimática ir aquí.

H

A instalación encóntrase integrada arquitectonicamente no tellado da vivenda bioclimática demostrativa do Parque Eólico Experimental Sotavento.
Distribúese en tres circuítos independentes, e cada un correspóndese cunha orientación diferente dos paneis: Este, Sur e Oeste.
A inclinación é de 14º respecto da horizontal para todas as orientacións.

Vivenda Bioclimática (1)

Os datos destes circuítos son monitorizados de modo independente coa finalidade de poder efectuar análises comparativas. A instalación confórmana un total de 22 módulos fotovoltaicos de silicio policristalino cunha potencia individual de 123 Wp (Vatios pico), o que supón unha potencia total instalada de 2.706 Wp.
Os equipos distribúense do seguinte modo segundo a orientación:

Instalación Orientación N.º Paneis Wp Inversor
Este 90º 6 738 Mastervolt Soladin 600
Sur 180º 10 1.230 Sunnyboy 1100
Oeste 270º 6 738 Mastervolt Soladin 600

Parámetros monitorizados


 • Potencia instantánea de cada subsistema fotovoltaico (Este, Sur e Oeste)
 • Enerxía xerada acumulada por cada subsistema fotovoltaico (Este, Sur e Oeste)
 • Tensión, intensidade e potencia no lado de continua de cada subsistema
 • Tensión, intensidade, potencia activa e reactiva no lado de alterna de cada subsistema
 • Radiación e temperatura de cada subsistema
 • Humidade e velocidade do vento

Características dos módulos


Marca e Modelo Photowatt PW6-123
Potencia nominal 123 W
Tensión en circuíto aberto 21,9 V
Tensión Mpp 17,6 V
Intensidade en curtocircuíto 7 A
Intensidade Mpp 7,6 A

Características do Inversor


Marca e Modelo SMA Sunnyboy 1100 Mastervolt Soladin 600
ENTRADA CC
Potencia máxima de CC 1.210 W 600 W
Tensión máx. de CC 400 V 155 V
Corrente max. de entrada 10 A 4 A
SAÍDA CA
Potencia nominal 1.000 W 525 W
Potencia máxima 1.100 W 725 W
Tensión CA saída 220/240 V -50 Hz 195/253 V -50 Hz
Corrente max. saída 5,6 A 2,25 A
Conexión de CA Monofásica Monofásica
Rendemento 91,6 % 91,0 %

Aplicación demostrativa


Sotavento dispón dunha aplicación demostrativa, visual e interactiva, que permite ver os datos da instalación en tempo real e realizar múltiples cálculos e extrapolacións.

Vivenda Bioclimática (2)

Acceso e descarga de datos


Os parámetros das instalacións fotovoltaicas do Parque Eólico Sotavento son almacenados nunha base de datos e integrados nunha aplicación de descarga de datos. Esta aplicación, permite ás organizacións, empresas ou universidades coas que Sotavento mantén convenios de colaboración o acceso á información necesaria para o desenvolvemento de proxectos.

Para ver o listado completo dos parámetros almacenados nas instalacións do parque eólico e vivenda bioclimática ir aquí.

S