Sabía vostede que…

A demanda nacional de gas en 2019 incrementouse nun 14,2 % con respecto ao mesmo período do 2018.

— Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

PRESENTACIÓN

Fundación Sotavento Galicia

No ano 2005, ve a luz a Fundación Sotavento Galicia como fundación de interese galego, sendo o patrón único Sotavento Galicia, S.A. A súa creación responde á necesidade de distinguir as actividades comerciais das actuacións non produtivas. Deste modo, os seus fins fundacionais son promover, sensibilizar, difundir e fomentar:

  • Área educativa-divulgativa
  • Área de I+D+i
  • Área de formación

Máis de 20 anos
de actividade comercial, investigación, divulgación e formación

VISITA VIRTUAL

Visita todas as nosas instalacións dende a web

BLOG

Últimas novas e eventos