Sabía vostede que…

No 2019, no sector gasista acadouse un superávit de 295 millóns de euros, fronte a un déficit de 32 millóns de euros no mesmo período do exercicio anterior.

— Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

PRESENTACIÓN

Fundación Sotavento Galicia

No ano 2005, ve a luz a Fundación Sotavento Galicia como fundación de interese galego, sendo o patrón único Sotavento Galicia, S.A. A súa creación responde á necesidade de distinguir as actividades comerciais das actuacións non produtivas. Deste modo, os seus fins fundacionais son promover, sensibilizar, difundir e fomentar:

  • Área educativa-divulgativa
  • Área de I+D+i
  • Área de formación
parque-eolico-sotavento-creacion

20 anos

de actividade comercial e 10 de investigación, divulgación e formación

VISITA VIRTUAL

Visita todas as nosas instalacións dende a web

BLOG

Últimas novas e eventos