Os datos históricos e en tempo real ofrecidos no noso sitio web poderán ser utilizados por terceiros sempre que se cumpran estas condicións:

1. Utilizar dita información para traballos “sen ánimo de lucro”.
2. Citar como fontes da mesma “SOTAVENTO GALICIA, S.A.”

Se existe interese por parte dun terceiro en obter datos adicionais aos anteriormente referenciados; deberá solicitarse ao correo datos@sotaventogalicia.com. Este tipo de información terá un custo asociado en relación ao tipo de datos e formato solicitados.

DATOS ADICIONAIS DISPOÑIBLES

Torres anemométricas

 • Velocidade e dirección do vento a dúas alturas
 • Presión e temperatura do aire a nivel inferior
 • Densidade do aire
 • Radiación solar

Aeroxeradores datos SCADA nativo

 • Potencia eléctrica xerada (dez-minutal)
 • Velocidade de vento (dez-minutal)
 • Enerxía xerada acumulada (dez-minutal)

Analizador de redes en cada aeroxerador

 • Tensión por fase e trifásica
 • Intensidade por fase e trifásica
 • Potencia eléctrica por fase e trifásica
 • Enerxía Exportada
 • Enerxía Importada
 • Frecuencia de rede

Contador e rexistrador de enerxía: Medias horaria e cuarto horaria

 • Enerxía Exportada
 • Enerxía Importada
 • Enerxía reactiva indutiva importada
 • Enerxía reactiva indutiva exportada
 • Enerxía reactiva capacitiva importada
 • Enerxía reactiva capacitiva exportada

Datos climatolóxicos

 • Presión e temperatura do aire
 • Humidade relativa
 • Irradiancia horizontal
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade do vento
 • Dirección do vento

Fotovoltaica

 • Potencia instantánea de cada subsistema fotovoltaico (Este, Sur e Oeste)
 • Enerxía xerada acumulada por cada subsistema fotovoltaico (Este, Sur e Oeste)
 • Tensión, intensidade e potencia no lado de continua de cada subsistema
 • Tensión, intensidade, potencia activa e reactiva no lado de alterna de cada subsistema
 • Radiación e temperatura de cada subsistema

Minieólica

 • Tensión, intensidade, potencia activa e reactiva no lado de alterna
 • Potencia instantánea
 • Enerxía xerada acumulada

Instalación de xeración de ACS e calefacción

 • T ª entrada auga fría de rede a intercambiador de placas
 • T ª saída auga fría de rede a intercambiador de placas
 • T ª ACS á saída do interacumulador
 • T ª ACS despois da mestura (3 vías)
 • T ª entrada ao intercambiador de placas circuítos solares
 • T ª saída do intercambiador de placas circuítos solares
 • T ª acumulador solar en tres alturas distintas
 • T ª do depósito de inercia en cinco alturas distintas
 • T ª saída do depósito de inercia -> acumulador solar
 • T ª saída do acumulador solar -> depósito de inercia
 • T ª de impulsión de chan radiante
 • T ª de retorno de chan radiante
 • T ª de impulsión a aerotermo
 • T ª de retorno de aerotermo
 • T ª de entrada do circuíto solar ao acumulador
 • T ª de saída do circuíto solar ao acumulador
 • T ª de entrada circuíto primario de bomba de calor
 • T ª de saída circuíto primario da bomba de calor
 • T ª de entrada circuíto secundario da bomba de calor
 • T ª de saída circuíto secundario da bomba de calor
 • T ª de entrada cadeira de biomasa
 • T ª de saída cadeira de biomasa
 • Temperatura do fluído na entrada e saída da batería superior
 • Temperatura do fluído na entrada e saída da batería inferior
 • Contador de enerxía circuíto solar
 • Contador de enerxía circuíto de chan radiante
 • Contador de enerxía circuíto primario caldeira de biomasa
 • Contador de enerxía circuíto secundario bomba de calor
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica consumida pola bomba de calor
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica consumida pola vivenda
 • Datos de temperaturas de chan dos recintos da vivenda
 • Datos de temperaturas en tabiquería e cerramentos
 • Datos de temperaturas en teitos de espazos
Instalacións eólicas

Torres anemométricas

 • Velocidade e dirección do vento a dúas alturas
 • Presión e temperatura do aire a nivel inferior
 • Densidade do aire
 • Radiación solar

Aeroxeradores datos SCADA nativo

 • Potencia eléctrica xerada (dez-minutal)
 • Velocidade de vento (dez-minutal)
 • Enerxía xerada acumulada (dez-minutal)

Analizador de redes en cada aeroxerador

 • Tensión por fase e trifásica
 • Intensidade por fase e trifásica
 • Potencia eléctrica por fase e trifásica
 • Enerxía Exportada
 • Enerxía Importada
 • Frecuencia de rede

Contador e rexistrador de enerxía: Medias horaria e cuarto horaria

 • Enerxía Exportada
 • Enerxía Importada
 • Enerxía reactiva indutiva importada
 • Enerxía reactiva indutiva exportada
 • Enerxía reactiva capacitiva importada
 • Enerxía reactiva capacitiva exportada
Vivenda Bioclimática

Datos climatolóxicos

 • Presión e temperatura do aire
 • Humidade relativa
 • Irradiancia horizontal
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade do vento
 • Dirección do vento

Fotovoltaica

 • Potencia instantánea de cada subsistema fotovoltaico (Este, Sur e Oeste)
 • Enerxía xerada acumulada por cada subsistema fotovoltaico (Este, Sur e Oeste)
 • Tensión, intensidade e potencia no lado de continua de cada subsistema
 • Tensión, intensidade, potencia activa e reactiva no lado de alterna de cada subsistema
 • Radiación e temperatura de cada subsistema

Minieólica

 • Tensión, intensidade, potencia activa e reactiva no lado de alterna
 • Potencia instantánea
 • Enerxía xerada acumulada

Instalación de xeración de ACS e calefacción

 • T ª entrada auga fría de rede a intercambiador de placas
 • T ª saída auga fría de rede a intercambiador de placas
 • T ª ACS á saída do interacumulador
 • T ª ACS despois da mestura (3 vías)
 • T ª entrada ao intercambiador de placas circuítos solares
 • T ª saída do intercambiador de placas circuítos solares
 • T ª acumulador solar en tres alturas distintas
 • T ª do depósito de inercia en cinco alturas distintas
 • T ª saída do depósito de inercia -> acumulador solar
 • T ª saída do acumulador solar -> depósito de inercia
 • T ª de impulsión de chan radiante
 • T ª de retorno de chan radiante
 • T ª de impulsión a aerotermo
 • T ª de retorno de aerotermo
 • T ª de entrada do circuíto solar ao acumulador
 • T ª de saída do circuíto solar ao acumulador
 • T ª de entrada circuíto primario de bomba de calor
 • T ª de saída circuíto primario da bomba de calor
 • T ª de entrada circuíto secundario da bomba de calor
 • T ª de saída circuíto secundario da bomba de calor
 • T ª de entrada cadeira de biomasa
 • T ª de saída cadeira de biomasa
 • Temperatura do fluído na entrada e saída da batería superior
 • Temperatura do fluído na entrada e saída da batería inferior
 • Contador de enerxía circuíto solar
 • Contador de enerxía circuíto de chan radiante
 • Contador de enerxía circuíto primario caldeira de biomasa
 • Contador de enerxía circuíto secundario bomba de calor
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica consumida pola bomba de calor
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica consumida pola vivenda
 • Datos de temperaturas de chan dos recintos da vivenda
 • Datos de temperaturas en tabiquería e cerramentos
 • Datos de temperaturas en teitos de espazos