Nas instalacións destinadas á análise do Parque Eólico Experimental Sotavento monitorízanse os principais parámetros que permiten o estudo e análise dun modo exhaustivo de sistemas reais. Estes datos conforman unha extensa base de datos que converten a SOTAVENTO nun centro de referencia e dinamizador de estudos tecnolóxicos previo acordo e firma de convenios de colaboración con universidades, empresas ou fundacións. O listado completo de variables monitorizadas por tipo de instalación é o seguinte:

DATOS DISPONIBLES

Torres anemométricas

 • Velocidade e dirección do vento a dúas alturas
 • Presión e temperatura do aire a nivel inferior
 • Densidade do aire
 • Radiación solar

Aeroxeradores datos SCADA nativo

 • Potencia eléctrica xerada (dez-minutal)
 • Velocidade de vento (dez-minutal)
 • Enerxía xerada acumulada (dez-minutal)

Analizador de redes en cada aeroxerador

 • Tensión por fase e trifásica
 • Intensidade por fase e trifásica
 • Potencia eléctrica por fase e trifásica
 • Enerxía Exportada
 • Enerxía Importada
 • Frecuencia de rede

Regulador de reactiva aeroxerador

 • Capacidade real das baterías de condensadores
 • Estado das baterías de condensadores
 • Operacións realizadas en condensadores
 • Tempo de conexión de cada condensador

Analizador de redes en subestación

 • Tensión por fase e trifásica
 • Intensidade por fase e trifásica
 • Potencia eléctrica por fase e trifásica
 • Enerxía Exportada
 • Enerxía Importada
 • Frecuencia de rede

Regulador de reactiva en subestación

 • Capacidade real das baterías de condensadores
 • Estado das baterías de condensadores
 • Operacións realizadas en condensadores
 • Tempo de conexión de cada condensador

Contador e rexistrador de enerxía: Medias horaria e cuarto horaria

 • Enerxía Exportada
 • Enerxía Importada
 • Enerxía reactiva indutiva importada
 • Enerxía reactiva indutiva exportada
 • Enerxía reactiva capacitiva importada
 • Enerxía reactiva capacitiva exportada

HORTO SOLAR

Monoc. Fixa

 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica en CC
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica activa e reactiva en CA
 • Enerxía xerada acumulada
 • Radiación solar
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade e dirección do vento

CIS Fixa

 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica en CC
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica activa e reactiva en CA
 • Enerxía xerada acumulada
 • Radiación solar
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade e dirección do vento

Polic. Fixa

 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica en CC
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica activa e reactiva en CA
 • Enerxía xerada acumulada
 • Radiación solar
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade e dirección do vento

Polic. 1 Eixe

 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica en CC
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica activa e reactiva en CA
 • Enerxía xerada acumulada
 • Radiación solar
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade e dirección do vento

Polic. 2 Eixes

 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica en CC
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica activa e reactiva en CA
 • Enerxía xerada acumulada
 • Radiación solar
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade e dirección do vento

Datos climatolóxicos

 • Presión e temperatura do aire
 • Humidade relativa
 • Irradiancia horizontal
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade do vento
 • Dirección do vento

Fotovoltaica

 • Potencia instantánea de cada subsistema fotovoltaico (Este, Sur e Oeste)
 • Enerxía xerada acumulada por cada subsistema fotovoltaico (Este, Sur e Oeste)
 • Tensión, intensidade e potencia no lado de continua de cada subsistema
 • Tensión, intensidade, potencia activa e reactiva no lado de alterna de cada subsistema
 • Radiación e temperatura de cada subsistema

Minieólica

 • Tensión, intensidade, potencia activa e reactiva no lado de alterna
 • Potencia instantánea
 • Enerxía xerada acumulada

Instalación de xeración de ACS e calefacción

 • T ª entrada auga fría de rede a intercambiador de placas
 • T ª saída auga fría de rede a intercambiador de placas
 • T ª ACS á saída do interacumulador
 • T ª ACS despois da mestura (3 vías)
 • T ª entrada ao intercambiador de placas circuítos solares
 • T ª saída do intercambiador de placas circuítos solares
 • T ª acumulador solar en tres alturas distintas
 • T ª do depósito de inercia en cinco alturas distintas
 • T ª saída do depósito de inercia -> acumulador solar
 • T ª saída do acumulador solar -> depósito de inercia
 • T ª de impulsión de chan radiante
 • T ª de retorno de chan radiante
 • T ª de impulsión a aerotermo
 • T ª de retorno de aerotermo
 • T ª de entrada do circuíto solar ao acumulador
 • T ª de saída do circuíto solar ao acumulador
 • T ª de entrada circuíto primario de bomba de calor
 • T ª de saída circuíto primario da bomba de calor
 • T ª de entrada circuíto secundario da bomba de calor
 • T ª de saída circuíto secundario da bomba de calor
 • T ª de entrada cadeira de biomasa
 • T ª de saída cadeira de biomasa
 • Temperatura do fluído na entrada e saída da batería superior
 • Temperatura do fluído na entrada e saída da batería inferior
 • Contador de enerxía circuíto solar
 • Contador de enerxía circuíto de chan radiante
 • Contador de enerxía circuíto primario caldeira de biomasa
 • Contador de enerxía circuíto secundario bomba de calor
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica consumida pola bomba de calor
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica consumida pola vivenda
 • Datos de temperaturas de chan dos recintos da vivenda
 • Datos de temperaturas en tabiquería e cerramentos
 • Datos de temperaturas en teitos de espazos
Instalacións eólicas

Torres anemométricas

 • Velocidade e dirección do vento a dúas alturas
 • Presión e temperatura do aire a nivel inferior
 • Densidade do aire
 • Radiación solar

Aeroxeradores datos SCADA nativo

 • Potencia eléctrica xerada (dez-minutal)
 • Velocidade de vento (dez-minutal)
 • Enerxía xerada acumulada (dez-minutal)

Analizador de redes en cada aeroxerador

 • Tensión por fase e trifásica
 • Intensidade por fase e trifásica
 • Potencia eléctrica por fase e trifásica
 • Enerxía Exportada
 • Enerxía Importada
 • Frecuencia de rede

Regulador de reactiva aeroxerador

 • Capacidade real das baterías de condensadores
 • Estado das baterías de condensadores
 • Operacións realizadas en condensadores
 • Tempo de conexión de cada condensador

Analizador de redes en subestación

 • Tensión por fase e trifásica
 • Intensidade por fase e trifásica
 • Potencia eléctrica por fase e trifásica
 • Enerxía Exportada
 • Enerxía Importada
 • Frecuencia de rede

Regulador de reactiva en subestación

 • Capacidade real das baterías de condensadores
 • Estado das baterías de condensadores
 • Operacións realizadas en condensadores
 • Tempo de conexión de cada condensador

Contador e rexistrador de enerxía: Medias horaria e cuarto horaria

 • Enerxía Exportada
 • Enerxía Importada
 • Enerxía reactiva indutiva importada
 • Enerxía reactiva indutiva exportada
 • Enerxía reactiva capacitiva importada
 • Enerxía reactiva capacitiva exportada
Instalacións fotovoltáicas

HORTO SOLAR

Monoc. Fixa

 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica en CC
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica activa e reactiva en CA
 • Enerxía xerada acumulada
 • Radiación solar
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade e dirección do vento

CIS Fixa

 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica en CC
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica activa e reactiva en CA
 • Enerxía xerada acumulada
 • Radiación solar
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade e dirección do vento

Polic. Fixa

 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica en CC
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica activa e reactiva en CA
 • Enerxía xerada acumulada
 • Radiación solar
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade e dirección do vento

Polic. 1 Eixe

 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica en CC
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica activa e reactiva en CA
 • Enerxía xerada acumulada
 • Radiación solar
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade e dirección do vento

Polic. 2 Eixes

 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica en CC
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica activa e reactiva en CA
 • Enerxía xerada acumulada
 • Radiación solar
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade e dirección do vento
Vivenda Bioclimática

Datos climatolóxicos

 • Presión e temperatura do aire
 • Humidade relativa
 • Irradiancia horizontal
 • Datos pluviométricos
 • Velocidade do vento
 • Dirección do vento

Fotovoltaica

 • Potencia instantánea de cada subsistema fotovoltaico (Este, Sur e Oeste)
 • Enerxía xerada acumulada por cada subsistema fotovoltaico (Este, Sur e Oeste)
 • Tensión, intensidade e potencia no lado de continua de cada subsistema
 • Tensión, intensidade, potencia activa e reactiva no lado de alterna de cada subsistema
 • Radiación e temperatura de cada subsistema

Minieólica

 • Tensión, intensidade, potencia activa e reactiva no lado de alterna
 • Potencia instantánea
 • Enerxía xerada acumulada

Instalación de xeración de ACS e calefacción

 • T ª entrada auga fría de rede a intercambiador de placas
 • T ª saída auga fría de rede a intercambiador de placas
 • T ª ACS á saída do interacumulador
 • T ª ACS despois da mestura (3 vías)
 • T ª entrada ao intercambiador de placas circuítos solares
 • T ª saída do intercambiador de placas circuítos solares
 • T ª acumulador solar en tres alturas distintas
 • T ª do depósito de inercia en cinco alturas distintas
 • T ª saída do depósito de inercia -> acumulador solar
 • T ª saída do acumulador solar -> depósito de inercia
 • T ª de impulsión de chan radiante
 • T ª de retorno de chan radiante
 • T ª de impulsión a aerotermo
 • T ª de retorno de aerotermo
 • T ª de entrada do circuíto solar ao acumulador
 • T ª de saída do circuíto solar ao acumulador
 • T ª de entrada circuíto primario de bomba de calor
 • T ª de saída circuíto primario da bomba de calor
 • T ª de entrada circuíto secundario da bomba de calor
 • T ª de saída circuíto secundario da bomba de calor
 • T ª de entrada cadeira de biomasa
 • T ª de saída cadeira de biomasa
 • Temperatura do fluído na entrada e saída da batería superior
 • Temperatura do fluído na entrada e saída da batería inferior
 • Contador de enerxía circuíto solar
 • Contador de enerxía circuíto de chan radiante
 • Contador de enerxía circuíto primario caldeira de biomasa
 • Contador de enerxía circuíto secundario bomba de calor
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica consumida pola bomba de calor
 • Tensión, intensidade e potencia eléctrica consumida pola vivenda
 • Datos de temperaturas de chan dos recintos da vivenda
 • Datos de temperaturas en tabiquería e cerramentos
 • Datos de temperaturas en teitos de espazos