Eficiencia enerxética nos electrodomésticosConsumo oculto e en espera no fogarAforro no uso da iluminaciónTransformador de alta tensiónTorre de alta tensiónSubestación eléctricaTransporte de electricidade en media e baixa tensión es EspañaTransporte de electricidade en alta tensión en EspañaO sistema eléctricoO mercado eléctrico