Sabía vostede que…

Polo menos un de cada cinco europeos está exposto actualmente a niveis de ruído que se consideran nocivos para a saúde.

— Agencia Europea de Medio Ambiente

PRESENTACIÓN

Fundación Sotavento Galicia

No ano 2005, ve a luz a Fundación Sotavento Galicia como fundación de interese galego, sendo o patrón único Sotavento Galicia, S.A. A súa creación responde á necesidade de distinguir as actividades comerciais das actuacións non produtivas. Deste modo, os seus fins fundacionais son promover, sensibilizar, difundir e fomentar:

  • Área educativa-divulgativa
  • Área de I+D+i
  • Área de formación
parque-eolico-sotavento-creacion

20 anos

de actividade comercial e 10 de investigación, divulgación e formación

Algúns servizos de interese

EQUIPAMENTOS

Vivienda Bioclimática

Visita a Vivienda Bioclimática de demostración situada ao norte do edificio principal.

Zona interactiva

RECURSOS

Recursos relacionados con el mundo de las Energías así como de la Eficiencia y Ahorro Energético.

Datos Tempo Real

DATOS TÉCNICOS

Visualiza datos históricos en tempo real relacionados co noso Parque Eólico.

VISITA VIRTUAL

Visita todas as nosas instalacións dende a web