Molinos del Mundo

Carácter: Permanente. Período de Exposición: Dende o ano 2004. Autor/a: Departamento de Divulgación Sotavento. Obxectivo: Relacionar o aproveitamento eólico do pasado cos modernos aeroxeradores do Parque. Coñecer a evolución dos…

La Ruta del Viento

Carácter: Permanente Período de Exposición: Dende o ano 2001. Autor/a: Sotavento Galicia, S.A. Obxectivo: Humanizar as zonas do parque con significado, usando materiais reutilizados. Divulgar de maneira lúdica a cultura…

Navegación de entradas