Exposiciones Temporales

Construción-Rehabilitación Sostible: Cara un cambio de modelo…

Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

Dende o 2 de setembro ata o 7 de novembro de 2013.

Autor/a:

Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).

Obxectivo:

Ser unha chamada de atención e un motivo de esperanza cara o necesario cambio de rumbo que o sector da construción está obrigado a emprender.

Breve Descrición:

A exposición está composta por 11 paneis que tratan múltiples aspectos sobre o ciclo de vida das edificacións como o deseño bioclimático dos edificios, materiais e técnicas construtivas, uso de enerxías renovables nos fogares, aforro e eficiencia enerxética, rehabilitación sostible dos edificios, etc.