Carácter:

Temporal.

Período de Exposición:

23 de marzo ao 30 de abril de 2009, con motivo da celebración do Día Meteorolóxico Mundial en Sotavento.

Autor/a:

Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.

Obxectivo:

Coñecer conceptos básicos do tempo meteorolóxico e os factores que poden influílo.

Breve Descrición:

Composta por máis dunha decena de paneis explicativos, nos que se ilustran conceptos básicos do tempo meteorolóxico que aparecen a diario nas nosas vidas (nubes, mapas do tempo, tormentas, climas, instrumentos de medida, etc.). Tamén se realiza un achegamento a factores esenciais do clima da Terra como é o efecto invernadoiro.